Polska w Radzie ICAO reprezentuje Europę Środkowo – Wschodnią

0

1 października 2013 r., po raz pierwszy w historii, Polska została wybrana do Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – najważniejszej organizacji lotniczej na świecie. Podczas kanadyjskiego Zgromadzenia ICAO z powodzeniem zaprezentowali się także producenci polskiego odrzutowca FLARIS LAR 1.

Na 38. Sesji Zgromadzenia ICAO w Montrealu, delegaci ze 191 krajów członkowskich decydowali o wyborze 36 przedstawicieli do Rady Zgromadzenia. Polska, którą reprezentował Piotr Ołowski, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, została wybrana głosami 147 krajów. Przez najbliższe 3 lata nasz kraj będzie w Radzie reprezentować Europę Środkowo – Wschodnią. Stałym przedstawicielem w siedzibie ICAO została dr Małgorzata Polkowska, ekspert prawa lotniczego i wykładowca akademicki na polskich oraz zagranicznych uczelniach, od 11 lat związana z Urzędem Lotnictwa Cywilnego.

Sesji w Montrealu towarzyszyły imprezy i prezentacje organizowane przez delegacje. W skład polskiej delegacji weszli m.in. Sylwia i Rafał Ładzińscy – pomysłodawcy i producenci nowatorskiego w skali światowej, dyspozycyjnego odrzutowca FLARIS LAR 1. Przedstawiony przez nich model samolotu wzbudził wielkie zainteresowanie i będzie na stałe eksponowany w siedzibie organizacji.

– To kolejna, po francuskim debiucie podczas Paris Air Show, prezentacja naszego odrzutowca na forum międzynarodowym. Zaproszenie do Montrealu to wyjątkowe wyróżnienie, FLARIS znowu wzbudził dużo pozytywnych reakcji – co ważniejsze, wśród osób, które reprezentują branżę lotniczą – mówi Rafał Ładziński, współkonstruktor i producent samolotu FLARIS.

Powołana w 1944 roku na mocy konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ang. International Civil Aviation Organization, ICAO) jest odpowiedzialna za opracowywanie i wdrażanie międzynarodowych przepisów regulujących bezpieczeństwo ruchu lotniczego i ekonomię transportu lotniczego. Wybór Polski do Rady Zgromadzenia ICAO oznacza zwiększenie rangi naszego kraju w międzynarodowej społeczności lotniczej oraz szansę na skuteczną reprezentację polskiego przemysłu lotniczego na globalnym rynku.

Czytaj również:  Deloitte: Świat inwestuje w obronność – przychody sektora obronnego zwiększą się w tym roku o 3,6 proc.