Polski rynek pracy po 6 miesiącach pandemii

Rafał Nachyna
Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl

Gotowość na zmianę – to najczęstsza cecha pracowników i kandydatów badanych przez Pracuj.pl. Aż 83% z nich jest otwartych na oferty zatrudnienia, a 64% – przekwalifikowanie się i zmianę branży. Jednak gotowość na nową pracę nie oznacza dla większości chęci podjęcia ryzyka. Stabilność stanowiska to dla nich druga najważniejsza kwestia przy wyborze ofert – po wysokości wynagrodzenia. Zapraszamy do lektury ostatniego tekstu na temat raportu Pracuj.pl „Pół roku pandemii”.

Najważniejsze informacje:

  • 8 na 10 badanych jest otwartych na zmianę pracy mimo pandemii.
  • 64% poszukujących pracy jest gotowych się przekwalifikować.
  • Kandydaci zwracają uwagę na wynagrodzenie i stabilność stanowiska.
  • Tylko 24% uważa, że o zmianę pracy jest łatwiej niż w kwietniu.

Pół roku nowej normalności

Jak pół roku pandemii wpłynęło na postrzeganie przez pracowników i kandydatów rynku pracy? To pytanie, na które odpowiada najnowszy raport Pracuj.pl „Pół roku nowej normalności. Pracownicy i kandydaci na rynku pracy”. Oparty został on na badaniach przeprowadzonych przez analityków Grupy Pracuj w kwietniu i wrześniu 2020 roku. W kolejnym tekście poświęconym wynikom analitycy omawiają opinie badanych dotyczące mobilności zawodowej: możliwości zmiany pracy, gotowości do przekwalifikowania się czy kluczowych kwestii poszukiwanych w ofertach.

Gotowi na zmianę pracy

Doświadczenia pandemii nie zmniejszają, a wręcz zwiększają gotowość Polaków do zmiany pracy – tak wynika z badań Pracuj.pl. Więcej niż 8 na 10 respondentów badanych we wrześniu jest otwartych na nowe propozycje, jeśli dostaną ciekawą ofertę zatrudnienia. To o 6 punktów procentowych więcej niż w kwietniu.
Gotowi na zmianę pracyGotowość do zmiany pracy to jedna z najbardziej stałych cech pracowników i kandydatów w Polsce. Jak pokazuje nasz raport, nawet pandemii nie udało się zmienić tej tendencji. Ostatnie pół roku dla wielu pracowników oznaczało niepewność i obawy przed konsekwencjami pandemii. To sytuacja motywująca do większej aktywności na rynku pracy, mimo ryzyk związanych z adaptacją do nowego środowiska – komentuje Agata Dzierlińska, HR Business Partner w Grupie Pracuj.

Zmiana zawodu – tak. Niższa pensja – nie

Co interesujące, badani nie tylko gotowi są na zmianę pracy, ale także na wybór nowego zawodu. Otwartość na przekwalifikowanie się i wybór nowej branży deklarowało pod koniec września aż 2/3 badanych szukających pracy (zatrudnionych i bezrobotnych). To identyczny wynik do osiągniętego podczas badań w kwietniu – na początku pandemii. Na poziomie deklaracji Polacy są więc wyraźnie świadomi zmian zachodzących na rynku pracy oraz w zakresie potrzeb rekrutacyjnych poszczególnych branż i specjalizacji.zmiana zawodu 2Co trzeci badany poszukujący pracy (63%) uważa, że obecnie znalezienie zatrudnienia będzie trudniejsze, niż przed pandemią. Choć to wciąż większość respondentów, jest ich zdecydowanie mniej niż w kwietniu (75%). Nieco mniej wyraźne zmiany dotyczą oczekiwań wobec warunków zatrudnienia. Badani Polacy nadal częściej są skłonni przyjąć pracę poniżej swoich kwalifikacji (45%), niż zgodzić się na obniżenie oczekiwań finansowych (24%).

Poszukiwane: zarobki i bezpieczeństwo

Wysokie wynagrodzenie to od lat czynnik, który jest najbardziej skutecznym magnesem na kandydatów. Badania Pracuj.pl wykazują, że po pół roku pandemii zarobki są dla pracujących respondentów jeszcze częściej kluczowym czynnikiem wyboru ofert od nowych pracodawców (76% wskazań), niż na jej początku (69%).
zmiana zawodu 3Jednocześnie jednak tuż za nią w piramidzie oczekiwań plasują się gwarancja stabilnego i bezpiecznego zatrudnienia (57%) oraz stabilna pozycja firmy mimo zmian na rynku (41%). Choć spokój związany z utrzymaniem pracy jest nieco mniej istotny dla badanych, niż w kwietniu, jest ważniejszy dla wyraźnie większej grupy osób niż ciekawe obowiązki (34%) czy możliwość awansu (32%).

Okoliczności pandemii i różnorodne doniesienia płynące z rynku pracy skłaniają Polaków do poszukiwania bezpiecznych, spokojnych stanowisk. To paradoks zrodzony w pandemii. Wśród respondentów przeważają osoby deklarujące gotowość do przyjęcia nowej oferty, przekwalifikowania się bądź zmiany branży. Wyniki pokazują jednak, że gotowość na zmianę deklarowana w badaniach nie oznacza chęci brania na siebie dużego ryzyka. Dlatego ponad połowa badanych przeglądając oferty pracy szczególną uwagę przykłada do ofert gwarantujących stabilizację i bezpieczeństwo zatrudnienia – mówi Agata Dzierlińska.

Szukanie pracy w kwietniu i wrześniu

Mimo tego, że wielu badanych „okrzepło” w ciągu pół roku pandemii i zmalała liczba osób z pesymizmem obserwujących rynek pracy, większość wciąż dostrzega wpływ pandemii na sytuację kandydatów. Tylko co czwarty badany (24%) uważa, że obecnie łatwiej jest o znalezienie pracy, niż w marcu i kwietniu. Blisko połowa (44%) respondentów nie zgadza się z tą opinią.
zmiana zawodu 4Opinie te mogą zaskakiwać w obliczu stosunkowo pozytywnych danych płynących z rynku pracy. Między styczniem i wrześniem 2020 na portalu Pracuj.pl ukazało się 391 010 ogłoszeń, a szczególnie wysokie liczby ofert przyniósł III kwartał. Jak jednak komentował przy okazji najnowszego raportu Rynek Pracy Specjalistów ​Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl, pracownicy są świadomi wyzwań wynikających ze zmieniającej się sytuacji pandemicznej.

Jako Pracuj.pl od początku pandemii staramy się konsekwentnie i otwarcie analizować sytuację na rynku ofert pracy. Choć minione dziewięć miesięcy przyniosło bardzo wiele wyzwań rekrutacyjnych dla pracodawców, a także ryzyko dla pracowników, rynek pracy zakończył III kwartał w całkiem dobrej kondycji. Jednak jesień wciąż stanowi zagadkę, bo sytuacja pandemiczna zmienia się w bardzo szybkim tempie. Dlatego cały rynek powinien kontynuować rozwój rozwiązań wspierających zdalną rekrutację, usprawnioną przez narzędzia online. Mogą się one okazać kluczowe w okresie czekających nas trudnych zmian równie mocno, jak w okresie lockdownu. Doświadczenia z pierwszych miesięcy pandemii będą w tym kontekście bezcenne -komentował Rafał Nachyna.