Polski sektor MŚP coraz bardziej mobilny

0

Małe i średnie firmy w Polsce coraz częściej korzystają z urządzeń przenośnych. W porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat, trend mobilności wyraźnie zyskał na znaczeniu. Wydłużył się również nieznacznie cykl wymian sprzętu.

Rośnie wykorzystanie smartfonów i tabletów

Z badania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przeprowadzonego w I kw. 2014 r. na próbie 800 podmiotów przez firmę badawczą PMR wynika, że średnio jedno przedsiębiorstwo z sektora MŚP w Polsce, zatrudniające od 10 do 249 pracowników, posiada 14 komputerów stacjonarnych, 6 laptopów, 4 smartfony i jeden tablet. Można zaobserwować, że liczba posiadanych urządzeń jest większa w średnich przedsiębiorstwach, w firmach posiadających zagranicznego inwestora oraz mających więcej niż jeden odział. Nasycenie technologiami IT wzrasta także wraz z wielkością przychodów firmy. Oznacza to, że firmy posiadające bardziej sformalizowaną strukturę i działające na większą skalę potrzebują odpowiednich technologii, których funkcjonowanie i wykorzystanie jest uzależnione od posiadania właściwych urządzeń.

W porównaniu do poprzedniej edycji badania sprzed dwóch lat, nie zmieniły się zasadniczo wskaźniki nasycenia sektora MŚP komputerami, jednak wzrosła średnia liczba posiadanych urządzeń. Największy wzrost można zauważyć w liczbie posiadanych smartfonów, które nie są już charakterystyczne dla firm o największych przychodach jak to miało miejsce dwa lata temu. W przypadku smartfonów średnia liczba wykorzystywanych urządzeń w firmach z sektora MŚP wzrosła czterokrotnie w porównaniu do danych z badania z 2012 r.

Minimalnie dłuższy cykl wymian

Analizując średnią liczbę lat, po których wymienia się w polskich firmach sprzęt na nowy, można zauważyć, że zmienne charakteryzujące przedsiębiorstwa nie wpływają zasadniczo na skłonność firm do wymiany sprzętu. Komputery stacjonarne służą średnio pięć lat, przenośne cztery lata, telefony komórkowe (także smartfony) dwa lata. Dwuletni cykl wymiany telefonów komórkowych wiąże się ze standardowym czasem trwania umowy z operatorami telefonii komórkowej. Potwierdza to również analiza odpowiedzi na pytanie o rodzaj płatności, gdzie większość firm ma umowę na abonament, która zazwyczaj daje możliwość wymiany telefonu w cyklu dwuletnim. Z drugiej strony, wzrost popularności ofert ryczałtowych bez telefonu powoduje stopniowe wydłużenie okresu korzystania z telefonów w firmach.

Czytaj również:  Rafał Brzoska, prezes InPost: Rośniemy trzy razy szybciej niż konkurenci

Mimo wspomnianego wzrostu wykorzystania urządzeń przenośnych, nie maleje zainteresowanie MŚP desktopami, które są obecne praktycznie w każdej polskiej firmie zatrudniającej 10-249 pracowników. Średnia liczba lat, po których wymienia się komputer biurkowy w kolejnych edycjach badania nieznacznie wzrasta, co może świadczyć o rosnącej wydajności dostępnego sprzętu, która spełnia oczekiwania użytkowników.

Uwagi metodologiczne na temat badania