Polski Związek Faktorów podsumował 2016 rok – wzrost o 20%

Faktorzy należący do Polskiego Związku Faktorów odnotowali na koniec 2016 roku obroty o łącznej wartości 158 miliardów zł. W porównaniu do obrotów z ubiegłego roku jest to wzrost o 20%. Branża nieprzerwanie od 2009 roku wykazuje dwucyfrową dynamikę wzrostu.

Dariusz Steć
Dariusz Steć

Faktorzy zrzeszeni w Polskim Związku Faktorów odnotowali na koniec 2016 roku obroty o łącznej wartości 158 157 milionów złotych (131 146 milionów złotych w 2015 roku). Wynik osiągnięty w 2016 roku jest o 20,6% wyższy od wyniku poprzedniego roku.

Z faktoringu skorzystało w 2016 roku 7 853 klientów (7 046 w roku 2015). Faktorzy sfinansowali 7 i pół miliona faktur (6,5 mln w roku 2015).

Struktura obrotów według rodzajów usług faktoringowych przedstawia się następująco:

forma usługi 2016 2015 zmiana
mln zł mln zł %
faktoring pełny (krajowy) 64 842 51 969 25
faktoring niepełny (krajowy) 60 060 49 667 21
faktoring pełny (eksportowy) 18 872 14 390 31
faktoring niepełny (eksportowy) 12 795 12 908 -1
faktoring importowy 1 633 1 751 -7

Struktura obrotów w ujęciu sektorowym przedstawia się następująco:

faktoring 2016Wykorzystanie faktoringu wg sektorów gospodarki (2016 rok, mln zł)

Udziały w rynku po 2016 roku.

faktorzy

„W roku 2016 najszybciej rozwijał się faktoring eksportowy, z dynamiką 31%. Silnie wzrosły obroty faktoringu pełnego, wzrost o 25%. Te dwie odmiany faktoringu zapewniły tak znaczący wzrost branży. Wzrost obrotów w tych formach usług, potwierdza odnotowany trend – klienci coraz częściej sięgają po usługę, która skutecznie rozwiązuje problem bezpieczeństwa obrotów handlowych. Wysokiej dynamice wzrostu obrotów towarzyszy wzrost liczby klientów, do prawie 8 tysięcy (wzrost o 11,5%). Faktorzy sfinansowali też więcej faktur, o 16% więcej niż w roku poprzednim. Klienci lepiej wykorzystują swoje limity przyznanych środków, średnie obroty klienta wynosiły w 2016 roku nieco ponad 20 milionów złotych (wzrost o 10%)” – mówi Dariusz Steć, przewodniczący komitetu wykonawczego PZF.

Poniższa tabela przedstawia wartości obrotów odnotowanych przez faktorów w ujęciu rok do roku:

l.p. FAKTOR 2016 2015 zmiana
mln zł mln zł %
1 ING CF 24 356 18 911 29
2 BZ WBK Faktor 19 030 17 017 12
3 Raiffeisen Polbank 18 267 17 784 3
4 Bank Millennium 14 640 13 462 9
5 Pekao Faktoring 13 777 14 479 -5
6 Coface Poland 12 808 11 290 13
7 BGŻ BNP Paribas Faktoring 12 247 5 085 141
8 mFaktoring 11 607 10 412 11
9 PKO Faktoring 9 757 6 308 55
10 Alior Bankx 5 330 2 142 149
11 HSBC 3 106 2 972 5
12 BOŚ Bank 2 638 2 378 11
13 Bibby Financial Services 2 215 2 120 4
14 IFIS Finance 2 099 1 783 18
15 UBI Factor 1 710 1 949 -12
16 Eurofactor Polska 1 206 493 145
17 KUKE Finance 1 064 260 309
18 BPS Faktor 774 735 5
19 Arvato Bertelsmann 768 894 -14
20 Pragma Faktoring 553 490 13
21 Faktorzy 204 181 13
SUMA 158 157 131 146 21
x do 4 listopada 2016 roku, jako Bank BPH