Polski Związek Firm Deweloperskich postuluje o opóźnienie Polskiego Ładu

polski ład

Polski Związek Firm Deweloperskich przekazał Ministerstwu Finansów stanowisko PZFD do zaplanowanych zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem projektu proponowane przepisy podatkowe będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r. W ocenie PZFD proponowany termin wejścia w życie nowych przepisów jest rażąco krótki, biorąc pod uwagę kompleksowość wprowadzanych zmian.

Konsultacje podatkowe zakończyły się 30 sierpnia 2021 r. Jednak nawet przy ekspresowym tempie uchwalenia przepisów, podatnicy nie będą w stanie przygotować się na zmiany ani dostosować systemów księgowych.

PZFD wnioskuje, więc aby wejście w życie Polskiego Ładu zostało przesunięte co najmniej do 1 stycznia 2023 r., aby umożliwić podatnikom należyte przygotowanie się do zmiany.

Zdaniem PZFD skutki proponowanych rozwiązań w stosunku do branży deweloperskiej – zwłaszcza w stosunku do sektora Private Rent Sector (PRS) – należy ocenić negatywnie.

„PZFD w piśmie wysłanym do ministerstwa odniósł się przede wszystkim do problemu amortyzacji w spółkach nieruchomościowych. Chodzi o nieruchomości komercyjne na wynajem oraz nieruchomości inwestycyjne. W obydwu przypadkach są to wieloletnie i kosztowne przedsięwzięcia, których stopa zwrotu kalkulowana jest w ujęciu wieloletnim. Z tego względu PZFD nie ma wątpliwości, że wdrożenie proponowanych regulacji zachwieje rynkiem nieruchomości komercyjnych i inwestycyjnych, gdyż ograniczenie podatkowej amortyzacji nie było uwzględniane w planach inwestycyjnych” – podkreśla Sebastian Juszczak, prawnik PZFD.

Proponowana zmiana w najszerszym zakresie dotknie podmioty posiadające amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych. Projekt zakłada wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych zarówno na gruncie PIT jak i CIT. Wydatki poniesione na nabycie budynków i lokali mieszkalnych będą stanowić koszt uzyskania przychodów dopiero w momencie ich zbycia (podobnie jak w przypadku nieruchomości gruntowych).

Niniejsza zmiana obejmie nie tylko przeciętnego Kowalskiego, ale też silnie będzie oddziaływać na sektor PRS. „W sektorze PRS celem jest wybudowanie inwestycji mieszkaniowej, aby ją następnie wynająć. Ponieważ przedsięwzięcia PRS-owe nie są przeznaczone do sprzedaży dla klientów finalnych, więc amortyzacja dla klientów będzie utrudniona” – podkreśla Sebastian Juszczak.

Wprowadzone mają również być zmiany opodatkowania przychodów osiąganych z najmu lub dzierżawy. Regulacja odbiera podatnikom dotychczasową swobodę decydowania o najkorzystniejszym sposobie opodatkowania w danej konkretnej sytuacji – tj. uniemożliwia rozliczenie przychodów osiąganych m. in. z najmu i dzierżawy w ramach skali podatkowej na rzecz konieczności rozliczenia ryczałtowego.

„W praktyce na rozliczenie skalą podatkową decydowali się najczęściej podatnicy, którzy rozważali remonty wynajmowanych, wydzierżawianych lokali, a rozliczenie w ten sposób dawało możliwość podatkowego aktywowania wydatków na ten cel. Proponowana regulacja może negatywnie wpłynąć na stan lokali podlegających najmowi” – ostrzega Sebastian Juszczak.

Ministerstwo planuje również wprowadzenie przepisów ograniczających generowanie sztucznych kosztów uzyskania przychodu w postaci wypłaty tzw. „ukrytej dywidendy”. Projektowane zmiany przewidują zasadę, na podstawie której wypłaty dokonywane na rzecz udziałowca lub podmiotu powiązanego z udziałowcem, które są generowane w sposób sztuczny i mogą być postrzegane jako ukryta dywidenda nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodu.

Proponowane rozwiązanie daje nieuprawnioną kompetencję organów podatkowych, które mogą się doszukiwać wypłat „ukrytej dywidendy” przy transakcjach o charakterze rzeczywistym, co nie wpływa ani na stabilność porządku prawnego ani pewność sytuacji podatnika.

„Uważamy również, że zaproponowane wymogi dla polskiej grupy VAT w zakresie powiązania finansowego są zbyt restrykcyjne. Proponujemy ażeby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych wprowadzić przepis, że powiązanie ekonomiczne w grupie VAT istnieje, jeżeli podmioty działają w tej samej branży lub na tym samym rynku danego produktu” – mówi Sebastian Juszczak.