Polskie firmy nie wykorzystują potencjału pracowników w wieku 55+

starszy człowiek

Polska znalazła się na 30. miejscu wśród przebadanych 34 krajów OECD w rankingu PwC „Golden Age Index”, oceniającym poziom wykorzystania potencjału osób w wieku 55+ w pracy. Gdyby stopa zatrudnienia osób 55+ w Polsce była taka jak w Szwecji, PKB mogłoby wzrosnąć od ok. 4% do nawet ok. 8%, szacują eksperci PwC.

Ranking „Golden Age Index” obejmuje wszystkie 34 kraje z grupy OECD, oceniając je na podstawie 7 kluczowych wskaźników, m.in. liczby zatrudnionych osób w wieku powyżej 55 lat, ich zarobków, udziału w szkoleniach czy liczby umów na część etatu.

Na pierwszym miejscu rankingu niezmiennie od 2003 roku znajduje się Islandia. Kolejne pozycje zajmują Nowa Zelandia i Szwecja. Polska plasuje się na 30. miejscu (w poprzedniej edycji rankingu z 2007 r. była na 33.).

Miejsce w rankingu

Kraj

2003

2007

2013

1

1

1

Islandia

9

9

2

Nowa Zelandia

3

4

3

Szwecja

12

11

4

Izrael

2

7

5

Norwegia

14

13

6

Chile

4

5

7

Stany Zjednoczone

6

6

8

Korea Płd.

5

3

9

Japonia

13

8

10

Estonia

26

33

30

Polska

Autorzy raportu PwC zwracają uwagę, że właściwa aktywizacja zawodowa osób w wieku 55+ ma znaczenie nie tylko w wymiarze korzyści biznesowych dla danej firmy, ale także ekonomicznym dla całego kraju.

Stopa zatrudnienia w grupie wiekowej 55+ w Polsce wynosi obecnie ok. 23%, podczas gdy w Szwecji, która ze wszystkich krajów UE jest najwyżej w rankingu Golden Age Index, wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 34%. Należy pamiętać, że aktywna zawodowo grupa osób starszych ma bezpośredni wpływ na wartość PKB. Według szacunków PwC, gdyby stopa zatrudnienia osób 55+ w Polsce była taka jak w Szwecji, nasze PKB – w zależności od produktywności tej grupy wiekowej – mogłoby wzrosnąć od ok. 4% do nawet ok. 8% – twierdzi Mateusz Walewski, starszy ekonomista PwC.

Firmy w Polsce rzadko posiadają przemyślane, wieloletnie strategie zatrudnienia, które określałyby kluczowe kompetencje niezbędne do rozwoju biznesu w przyszłości. Niewiele przedsiębiorstw zadaje sobie również pytanie o strukturę demograficzną swoich zespołów w horyzoncie kilkuletnim i pod jej kątem planuje programy rozwojowe” – zwraca uwagę Katarzyna Sowińska-Bonder, menedżer w dziale doradztwa biznesowego PwC.

W efekcie braku wieloletniej strategii zatrudnienia organizacje wpadają w dwie pułapki:

  • nie kształcą pracowników pod kątem przyszłościowych potrzeb, więc pozwalają na stopniową degradację kompetencji pracowników 55+
  • jeśli szkolą to nieefektywnie, nie dostosowując metod ani narzędzi do potrzeb pokoleń 55+

Aby zwiększyć w Polsce wykorzystanie pracowników 55+, należy podchodzić długofalowo do rozwoju kluczowych kompetencji w organizacji oraz dostosowywać programy rozwoju i szkoleń do schematów uczenia się osób dorosłych” – dodaje Sowińska-Bonder.