Polskie firmy zwiększą nakłady na inwestycje i zatrudnienie

0

80 % kadry kierowniczej w Polsce pozytywnie ocenia perspektywy finansowe dla swojej firmy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Taki sam odsetek badanych widzi potencjał dla wprowadzenia nowych produktów i usług na rynek. Polacy znajdują się w czołówce państw Europy Środkowej pod względem poziomu optymizmu, jednak wskaźnik ten obniżył się w ciągu ostatnich kilku miesięcy – wynika z najnowszej edycji cyklicznego badania Business Sentiment Index prowadzonego przez firmę doradczą Deloitte.

Wyniki czwartej edycji badania „Business Sentiment Index” opracowanego przez firmę doradczą Deloitte dowodzą, że członkowie kadry kierowniczej z ostrożnym optymizmem podchodzą do kwestii odrodzenia gospodarczego w regionie. Wzrost optymizmu notuje się od czasu pierwszego badania przeprowadzonego we wrześniu 2009 roku. Wprawdzie zdania na temat tempa odradzania się gospodarki są podzielone, jednak analiza odpowiedzi pochodzących z poszczególnych krajów wskazuje, że nastroje w Europie Środkowej poprawiają się szybciej niż w innych regionach. Interesujący jest fakt, że w poprzednich edycjach badania najbardziej optymistyczne wyniki, spośród sześciu badanych krajów, uzyskiwała Polska, a obecnie o 8 punktów procentowych wyprzedziła ją Słowacja. „W Polsce mamy do czynienia z pewnym urealnieniem trendu wzrostowego – po raz pierwszy od roku widać spadek pozytywnych odpowiedzi, dotyczących prognoz dla sytuacji gospodarczej. W dwóch poprzednich edycjach badania poziom optymizmu wynosił ponad 70%, w ostatniej spadł do 63%, ale jest to wciąż wysoki odsetek.” – mówi Rafał Antczak, wiceprezes Deloitte.

Należy mieć jednak na uwadze, że percepcja sytuacji gospodarczej w innych krajach wygląda jeszcze mniej optymistycznie. Na Węgrzech nastroje wykazują stagnację, rośnie natomiast optymizm w Chorwacji i Czechach, choć respondenci z tych krajów z pewną rezerwą odnoszą się do najbliższego półrocza. W Rumunii nastąpiła znacząca zmiana nastawienia – optymizm tamtejszych menedżerów spadł o 10 punktów procentowych – z 47% w kwietniu do 37% we wrześniu br.

Czytaj również:  Akceleracja przyspiesza rozwój start-upów

Jednak oceny sytuacji firm są zdecydowanie lepsze niż oceny gospodarek. W całym regionie duże firmy prognozują wzrost wydatków inwestycyjnych w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Od czasu pierwszego badania dwukrotnie wzrosła liczba respondentów przekonanych o zwiększeniu wydatków na inwestycje – 41% pozytywnych odpowiedzi we wrześniu 2010 r. w porównaniu do 19% we wrześniu 2009 r. Największy optymizm widoczny jest w Polsce i Słowacji, gdzie 52% respondentów oczekuje zwiększenia wydatków na dobra inwestycyjne w ciągu najbliższych 12 miesięcy w porównaniu z 10% podobnych wskazań w pierwszym badaniu we wrześniu 2009 r. Możliwe więc, że rosnące inwestycje pociągną wreszcie wzrost zatrudnienia, gdyż już jedna czwarta szefów firm uważa, że w ciągu najbliższych miesięcy zwiększy zatrudnienie, we wrześniu ubiegłego roku zdanie to podzielało zaledwie 12% respondentów. Polscy menedżerowie są w tej kategorii największymi optymistami w regionie – 40% z nich szacuje, że w nadchodzących 12 miesiącach będzie rekrutować nowych pracowników. Na drugim miejscu są Słowacy, z wynikiem gorszym o 8 punktów procentowych (32%).