Polskie MŚP w cyfrowym ogonie Europy. Czego potrzebujemy, by nadgonić już nie tyle Zachód, co naszych sąsiadów w regionie?

Piotr Ciski, prezes zarządu Symfonii
Piotr Ciski, prezes zarządu Symfonii

Dla blisko 80 proc. firm z sektora MŚP podczas wdrażania oprogramowania do zarządzania biznesem kluczowe jest profesjonalne doradztwo oraz kompleksowe wsparcie ze strony dostawcy. Kwestie finansowe mają drugorzędne znaczenie. Takie wnioski płyną z raportu Symfonii, producenta oprogramowania dla sektora MŚP, w którym zapytano małe i średnie firmy o rozwiązania, które usprawniłyby proces cyfryzacji.

75 proc. małych i średnich firm cyfryzuje swój biznes, większość postrzega ten proces jako źródło korzyści. Niemniej wchodzenie na ścieżkę digitalizacji jest różne w zależności od specjalizacji. Cyfryzację księgowości i sprzedaży deklaruje odpowiednio 67,5 proc. oraz 59,2 proc. firm, ale pozostałe specjalizacje wypadają już znacznie słabiej. Cyfrowe wsparcie marketingu ma 28 proc. badanych przedsiębiorstw, cyfrowe zarządzanie zasobami ludzkimi 26,5 proc., cyfrową logistykę 23,5 proc., a produkcję zaledwie 12,2 proc. Potencjał do rozwoju cyfryzacji w MŚP jest zatem ogromny.

Cyfryzacja przedsiębiorstw w Polsce przyspieszyła i to znacznie, ale to nadal za mało, by nadgonić dystans jaki dzieli nas od reszty Europy. Komisja Europejska w listopadzie 2021 roku opublikowała najnowszy ranking indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). I niestety spadliśmy w nim w stosunku do roku ubiegłego o jedną lokatę, zajmując dopiero 24 miejsce na 27 klasyfikowanych państw Unii Europejskiej. Za nami są już tylko Grecja, Bułgaria i Rumunia, a więc wyprzedają nas wszystkie kraje bałtyckie, Czechy, Słowacja. W kategorii „integracji cyfrowych technologii w działalności przedsiębiorstw” szacuje się, że około 52 proc. polskich firm osiągnęło co najmniej podstawowy poziom cyfryzacji. Unijna średnia to 60 proc.. Z kolei z rozwiązań chmurowych korzysta 15 proc. przedsiębiorstw, przy średniej 26 proc. w całej Wspólnocie. To ogromne dysproporcje – komentuje Piotr Ciski, prezes zarządu Symfonii, producenta oprogramowania dla firm z sektora MŚP.

MŚP potrzebuje większego wsparcia w cyfryzacji

Raport Symfonii ukazuje, że potrzeby sektora MŚP w zakresie cyfryzacji nie sprowadzają się wyłącznie do kwestii finansowych. Odpowiadając na pytanie „Które rozwiązania usprawniające cyfryzowanie biznesu byłyby pomocne dla firm?” aż 79 proc. badanych wskazało na profesjonalne doradztwo. Sektor MŚP jest mocno zróżnicowany, podobnie jak oferta rynkowa oprogramowania i szerzej technologii dla biznesu. Dlatego wchodząc na nowe dla wielu firm tory – cyfrowego zarządzania biznesem, zarządzający oczekują pomocy w ocenie i wyborze najlepiej dopasowanych do ich potrzeb rozwiązań. W tym takich, które wraz ze zmieniającymi się potrzebami firmy w przypadku np. wzrostu czy spadku zamówień nadal będą spełniały swoją rolę.

Idąc dalej w procesie transformacji cyfrowej, kolejne 78,2 proc. przedsiębiorstw oczekuje kompleksowego wsparcia samej instalacji oprogramowania. Dobre wdrożenie rozwiązań IT, uwzględniające zarówno pomoc czysto technologiczną, jak i szkoleniową, jest kluczowe, by całe cyfryzacyjne przedsięwzięcie się powiodło. Sami przedsiębiorcy wskazują w badaniu na takie bariery wdrożeniowe, jak: czas, jaki trzeba poświęcić na wprowadzenie nowych rozwiązań; trudności w integracji nowej technologii z już stosowanymi w firmie; niechęć pracowników do zmian. Te trzy bariery były wymieniane jako największe wyzwania w procesie cyfryzacji biznesu.

Rozwiązania związane z finansowaniem cyfryzacji

Co ciekawe, zaledwie 2,2 proc. firm z sektora MŚP wskazuje brak środków finansowych jako wyłączną barierę powstrzymującą przed inwestycjami w cyfryzację. Dla pozostałych kwestie kosztów i wsparcia w tym obszarze są tylko jednym z problemów, którym muszą stawić czoła. W odpowiedzi na pytanie o finanse 70,5 proc. badanych przedsiębiorców wskazało, że pomocna w cyfryzacji byłaby możliwość bezzwrotnego finansowania inwestycji, 68 proc. jako pomocne widzi rabaty na wdrożenie technologii informatycznej, 54 proc. liczyłoby na długie odroczenie płatności. Pozostałe propozycje – ułatwienie w otrzymaniu leasingu lub kredytu oraz abonament na technologię informatyczną zamiast zakupu na własność jako pomocne wskazało odpowiednio 41,8 proc. oraz 40,2 proc. badanych firm.Rozwiązania związane z finansowaniem cyfryzacji

Rynek oferuje obecnie coraz więcej możliwości finansowania cyfryzacji. Poza kredytami, leasingami i funduszami europejskimi pojawiły się także rozwiązania abonamentowe, które obniżają barierę finansową korzystania z cyfrowych rozwiązań, zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Ten sektor potrzebuje obecnie wsparcia merytorycznego i zrozumienia specyfiki ich działalności oraz sytuacji rynkowej, stąd tak duże zainteresowanie profesjonalnym doradztwem oraz kompleksowym wsparciem – mówi Piotr Ciski, prezes zarządu Symfonii.

Badanie „Inwestycje w technologie w dobie pandemii. Nowe wyzwania MŚP: cyfryzować czy oszczędzać?” zostało zrealizowane przez Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B, w dniach 21.06-06.08.2021 r., na ogólnopolskiej próbie losowo-kwotowa 400 małych (10-49) i średnich firm (50-249) o typ działalności: usługi, handel, produkcja; techniką CATI.