Polskie PKB w IV kw. -2.8%

raport kalkulator

Za nami spokojny tydzień na rynkach kapitałowych. W piątek poznaliśmy odczyt PKB w Polsce za IV kw. Gospodarka w ostatnim kwartale 2020 roku skurczyła się o 2,8% i był to lepszy wynik od oczekiwań ekonomistów, którzy prognozowali spadek o 3%. Z kolei na rynkach globalnych w środę poznaliśmy odczyt inflacji w USA za styczeń. Odczyt na poziomie 1,4% był niższy od oczekiwań, analitycy spodziewali się wzrostu cen o 1,5%. Warto zwrócić uwagę, że mimo niższego tempa wzrostu cen narracja rynkowa się nie zmienia i inwestorzy spodziewają się przyśpieszenia inflacji w kolejnych miesiącach. W ślad za tymi oczekiwaniami spadają ceny obligacji skarbowych długoterminowych na rynkach bazowych (USA, Niemcy).

W tym tygodniu najciekawsze dane pojawią się w piątek, kiedy poznamy odczyty wskaźników PMI za luty dla Niemiec, Francji oraz Strefy Euro. Tego dnia również publikacja danych o sprzedaży detalicznej i produkcji montażowej w Polsce. Ponadto w czwartek poznamy poziom produkcji przemysłowej w Polsce za styczeń.

Departament Zarządzania i Analiz
SUPERFUND TFI S.A.