Pomoc potrzebującym kontra własne obawy – rynek pracy w dobie kryzysu uchodźczego

Marcos Segador Arrebola, Prezes Zarządu Gi Group Poland S.A.
Marcos Segador Arrebola, Prezes Zarządu Gi Group Poland S.A.

Wspierający i doceniający różnorodność – taki obraz Polaków w obliczu konfliktu w Ukrainie wyłania się z badania, które towarzyszyło XVI edycji Barometru Rynku Pracy opublikowanego przez Gi Group. Tylko 17% respondentów boi się utraty pracy w związku z tą sytuacją, 60% nie ma nic przeciwko temu, by w ich firmie pracowały osoby innej narodowości niż polska i aż 70% włączyło się w pomoc dla obywateli ukraińskich.

Wojna za wschodnią granicą ma znaczący wpływ na wiele dziedzin życia w Polsce – należy do nich m.in. rynek pracy i nastroje dotyczące zatrudnienia. Te ostatnie są jednak zaskakująco pozytywne.

Bezpieczeństwo pracy mimo konkurencji

Z badania przeprowadzonego w kwietniu przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Gi Group, będącego uzupełnieniem do XVI edycji Barometru Rynku Pracy, wynika, że Polacy raczej nie postrzegają skutków rosyjskiej inwazji na Ukrainę jako zagrożenia dla swojej sytuacji zawodowej. Aż 61% ankietowanych nie obawia się utraty pracy z tego powodu, a tylko 17% jest przeciwnego zdania. Widać jednak pewne rozbieżności ze względu na płeć: utraty pracy obawia się większy odsetek kobiet (57%) niż mężczyzn (65%).Obawa przed utratą pracy z powodu wojny w Ukrainie

Dobre nastroje związane ze stabilnością zatrudnienia przejawiają się w oczekiwaniach finansowych: średnio 4 na 10 pracowników liczy na podniesienie wynagrodzenia w najbliższych miesiącach, zaś prawie 1/3 spodziewa się jego utrzymania. Sprawiają także, że przybysze z innych krajów mogą być w wielu firmach mile widziani.Oczekiwanie względem wynagrodzenia

Oswajanie różnorodności

60% badanych nie ma nic przeciwko temu, aby w ich przedsiębiorstwie były zatrudniane osoby innych narodowości niż polska. Odsetek kobiet i mężczyzn oceniających to pozytywnie jest zbliżony (odpowiednio 59% i 60%). Ponadto 33% jest zdania, że zatrudnianie pracowników innych narodowości jest korzyścią dla firmy.Opinie o pracownikach innych narodowości – total

Zaledwie 19% badanych wyraża obawę dotyczącą utraty stanowiska ze względu na takich pracowników, przy czym przeważa ona wśród kobiet (23%, dla porównania mężczyźni – 15%). Problemy z porozumiewaniem się w firmie oraz różnice kulturowe zdają się nie mieć większego znaczenia – jako przeszkodę wskazuje to odpowiednio 20% i 13% respondentów.

Pomoc na każdym froncie

Polacy nie pozostają obojętni wobec potrzeb obywateli ukraińskich dotkniętych wojną. Aż 70% badanych mówi o włączeniu się w działania pomocowe, przy czym są to częściej kobiety niż mężczyźni (74% vs 66%) oraz osoby mające stałą pracę (74%), co można wytłumaczyć większymi możliwościami i lepszą kondycją finansową.Włączanie się w pomoc

Zaangażowani w pomoc Ukrainie głównie przekazywali żywność (50%), w dalszej kolejności ubrania, środki czystości i inne rzeczy. Wysoko na liście znalazła się pomoc finansowa, której udzieliło 45% osób. Jedzenie i środki pieniężne były najczęstszą formą wsparcia niezależnie od stałego zatrudnienia, jednak widać pewne zróżnicowanie ze względu na płeć: w przypadku kobiet dominowały dary, zaś w przypadku mężczyzn – pomoc finansowa.Sposoby włączania się w pomoc

Gdy opadła pierwsza fala entuzjazmu związanego z pomaganiem Ukrainie i jej obywatelom, przyszła konfrontacja z kolejnymi falami uchodźców, którzy zatrzymują się w Polsce. Pomoc była i wciąż jest potrzebna. Widzimy, że w jej niesieniu nie ustają zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. Z racji naszej specjalizacji, tylko od początku kwietnia, znaleźliśmy pracę blisko 500 osobom, które były zmuszone uciekać ze swojej ojczyzny. pomagamy w usamodzielnieniu się i stworzeniu godnych warunków życia. Organizujemy też zbiórkę środków finansowych. Mam nadzieję, że zaangażowanie i chęć pomocy, które obserwujemy i które zostały potwierdzone w wynikach badania, nie opadną. Wsparcie naszych wschodnich sąsiadów bardziej będzie przecież przypominała maraton niż sprint  – podsumowuje Marcos Segador Arrebola, Prezes Zarządu Gi Group Poland S.A.

Notka o badaniu

Badanie zrealizowane na zlecenie Gi Group Polska S.A. w kwietniu 2022 r. przez ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. Metodologia: CAWI. Dane uzyskano na próbie reprezentatywnej dla populacji Polaków w wieku 18-65 lat. N=1047.