Ponad 4 mln osób z prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym

Beata Tylke, Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych i Pracowniczych w SALTUS Ubezpieczenia
Beata Tylke, Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych i Pracowniczych w SALTUS Ubezpieczenia

Według opublikowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń danych liczba osób korzystających z dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych na koniec trzeciego kwartału 2022 r. wynosiła 4,08 mln. To o 10,6% więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że Polacy doceniają ochronę i wsparcie, jakie dają im ubezpieczenia zdrowotne. Jednak oprócz samych liczb, ważniejsza moim zdaniem jest zmiana podejścia ubezpieczonych do korzystania z ochrony.

Chętnie korzystamy z ubezpieczenia

Analizując nasze dane, zauważyliśmy, że liczba świadczeń zamawianych i zrealizowanych przez naszych ubezpieczonych wzrosła w ciągu tego roku o 40% w porównaniu z 2021 r. Wpłynęły na to moim zdaniem trzy czynniki. Po pierwsze nadrabiamy zaległości zdrowotne spowodowane przez lockdowny pandemiczne. Po drugie, pracodawcy jeszcze bardziej niż wcześniej doceniają rolę grupowych ubezpieczeń zdrowotnych jako benefitu pracowniczego i sukcesywnie ulepszają programy medyczne oferowane pracownikom. Przede wszystkim, przy okazji zmian rocznicowych, poszerzają zakresy polis o najważniejsze świadczenia profilaktyczne. To wiąże się z trzecim czynnikiem: Polacy zaczęli uważniej podchodzić do swojego zdrowia i podejmować środki zapobiegawcze, czyli wzrosła rola i udział profilaktyki w ogólnej liczbie realizowanych konsultacji i badań medycznych. Zdecydowanie wzrosło zainteresowanie opieką onkologiczną – liczba konsultacji zwiększyła się o 53%, a badań histopatologicznych, służących ocenie stadium choroby, ponad 2,5-krotnie. Zapotrzebowanie na opiekę onkologiczną zapewne będzie dalej rosnąć.

Jak kupujemy ubezpieczenia?

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem niezmiennie zwracają uwagę na jakość ochrony i listę placówek medycznych, w których mogą otrzymać pomoc. Jest to również istotne dla pracodawców w kontekście obowiązkowych badań z zakresu medycyny pracy. Im większa liczba placówek dostępnych w ubezpieczeniu, tym większa szansa na sprawną, bezgotówkową realizację niezbędnych świadczeń. Pamiętajmy, że z polis zdrowotnych korzystają nie tylko mieszkańcy miast o dużym nasyceniu placówek prywatnych, a mieszkańcy całej Polski. Ważna zatem jest także możliwość refundacji kosztów wizyt w przychodniach spoza listy ubezpieczyciela.

Beata Tylke, Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych i Pracowniczych w SALTUS Ubezpieczenia