Ponad 70% pracowników na świecie zmaga się ze stresem i wypaleniem zawodowym

wypalenie zawodowe

Zainteresowanie firm tematem zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia ich zespołów jest już zjawiskiem o skali globalnej. Mimo to, wciąż ponad 7 na 10 pracowników na świecie zmaga się ze stresem i wypaleniem zawodowym. Pod tą statystyką kryje się jednak większy problem. Najnowsze badanie GoodHabitz wskazuje, że brakuje komunikacji między pracownikami a menedżerami w zakresie zdrowia psychicznego, a istniejąca luka wykraczająca poza sam dyskomfort. Problemem jest niedobór kluczowych umiejętności niezbędnych do empatycznej komunikacji i rozwiązywania problemów.

Połowa pracowników na świecie ukrywa stres i wypalenie zawodowe przed pracodawcami

Szereg wydarzeń globalnych mających miejsce w ostatnich latach – takich, jak pandemia, wojna, wzrost inflacji i kosztów życia czy niestabilna sytuacja gospodarcza – sprawia, że jeszcze więcej osób na świecie zmagało się w ostatnim czasie ze stresem i wypaleniem. Podkreśla to pilną potrzebę zaadresowania problemów związanych z szeroko pojętym dobrostanem psychicznym.

Szczególnie alarmujące są dane wskazujące na to, że spośród osób doświadczających trudności mentalnych, aż połowa zdecydowała się stawić czoła swoim problemom samodzielnie, bez szukania wsparcia u przełożonych (50%). Ten „cichy kryzys” podkreśla potrzebę tworzenia środowisk, w których otwarte rozmowy na temat zdrowia psychicznego są nie tylko mile widziane, ale aktywnie się do nich zachęca. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o rozmowę. Chodzi o wyposażenie ludzi w umiejętności i zasoby, których potrzebują do prowadzenia wyrozumiałych i pełnych współczucia dyskusji – mówi Daniel Idźkowski, Country Director w GoodHabitz Polska.

Stres i wypalenie zawodowe rzucają cień na pracowników na całym świecie. Aby uzyskać wszechstronny obraz dotyczący zmieniającej się sytuacji pod kątem zdrowia psychicznego w kontekście zawodowym, firma GoodHabitz wraz z agencją badawczą Markteffect przeprowadziła badanie wśród 24 235 pracowników na całym świecie. Wyniki badania dostarczają kluczowych informacji, które umożliwiają lepsze zrozumienie rozmaitych aspektów wpływających na dobre samopoczucie pracowników. Co więcej, spostrzeżenia te stanowią praktyczny kompas, wskazujący skuteczne strategie, które organizacje mogą z łatwością wdrożyć.

Polska w grupie z największymi problemami

Wśród krajów znajdujących się pod globalnym mikroskopem, nieoczekiwane odkrycia wyłaniają się z analizy danych dla Hiszpanii, Polski, Portugalii, Szwecji i Danii. Około czterech na pięciu pracowników w tej grupie otwarcie przyznaje, że zmaga się ze stresem i wypaleniem zawodowym. Polska jest druga na liście wskazań twierdzących – Polacy zapytani o to, czy w ciągu ostatniego roku doświadczyli jakichkolwiek oznak stresu/wypalenia zawodowego, w 82% potwierdzają, że taka sytuacja miała miejsce. Powyżej naszego kraju znalazła się tylko Hiszpania. Zaskakującym może być fakt, iż Szwecja i Dania – znane z wysokiej jakości życia i wysokiego wskaźnika szczęścia wśród społeczeństwa, obecnie borykają się z wysokim wskaźnikiem stresu i wypalenia zawodowego.

Choć również pod kątem swobody rozmowy wśród pracowników Polskę cechuje niechlubny wynik, to szczegółowa analiza danych wskazuje, że pierwotna przyczyna wykracza poza sam dyskomfort związany z rozmową z przełożonym. Wyniki uwypuklają także, że liderom brakuje kluczowych umiejętności potrzebnych do skutecznej komunikacji, empatii i rozwiązywania problemów. We wszystkich objętych badaniem krajach radzenie sobie ze stresem jawi się jako najważniejsza umiejętność pozytywnie wpływająca na dobrostan (35%). Jednak na tym lista się nie kończy. Umiejętności komunikacyjne, praca zespołowa, coaching i zarządzanie, a także umiejętności przywódcze są prawie równie ważne. Podkreśla to pilną potrzebę kompleksowych szkoleń zarówno dla menedżerów, jak i zespołów w organizacjach.

Co ciekawe, większość pracowników (63%) woli, aby ich przełożeni regularnie sprawdzali ich samopoczucie. Wymaga to częstszego szkolenia przywódców w tym temacie. Rozwiązanie tego problemu wymaga nie tylko wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, ale także praktycznych narzędzi i umiejętności. Menedżerów zachęca się dziś do wzmacniania swojego przywództwa poprzez szkolenia w zakresie regularnych kontroli samopoczucia zespołu.

Przełożeni powinni dziś promować kulturę dobrego samopoczucia psychicznego, tworząc bezpieczne i wspierające środowisko, w którym bezbronność i uczciwość są akceptowane. Liderzy muszą dawać właściwy przykład, dzielić się własnymi doświadczeniami na temat samopoczucia i przezwyciężania wyzwań. Warto zachęcać zespoły do znaczących rozmów – poświęć czas na spotkaniach, aby wysłuchać, jak naprawdę czują się ludzie w firmie. Zadawać właściwe pytania i dawać przestrzeń, której potrzebują do rozmowy – mówi Gijs Coppens, założyciel OpenUp & iPractice, psycholog opieki zdrowotnej.

Rozwój osobisty a szczęście w pracy

Raport GoodHabitz rzuca światło na kluczowy, choć często niedoceniany element poprawy dobrostanu i produktywności pracowników. Jak wynika z badań, nagrody finansowe w dalszym ciągu odgrywają kluczową rolę w zadowoleniu z pracy. Jednocześnie znaczenie rozwoju osobistego stale rośnie. Nie ulega wątpliwości, że źródłem szczęścia w pracy jest spełnienie, które towarzyszy rozwojowi osobistemu. W skali globalnej prawie czterech na pięciu pracowników widzi korelację między byciem szczęśliwym w pracy a tym, jak wpływa to na ich ogólne samopoczucie (78%). To pokazuje, jak bardzo praca i życie prywatne są ze sobą powiązane.

Raport odzwierciedla założenie, że pielęgnowanie rozwoju osobistego wspiera dynamiczną kulturę pracy i poprawia wskaźnik szczęścia w zespołach. Liczby te wskazują na aspekty, które obserwuję na co dzień, pełniąc funkcję specjalisty ds. HR. Uważam, że postępowe firmy muszą dostrzegać nieodłączny związek między ogólnym dobrostanem swoich pracowników a ich szczęściem w pracy. Menedżerowie muszą przejść szkolenia, aby skutecznie zająć się tym powiązaniem i wspierać je, tworząc pozytywne i dobrze prosperujące środowisko pracy – mówi Sandrien Boogaard, Dyrektor HR w GoodHabitz.