Ponad połowa firm rodzinnych spodziewa się recesji do 2020 r. – Raport UBS Global Family Office

bank UBS

W ostatnim dziesięcioleciu przedsiębiorstwa rodzinne rosną w siłę. Pomimo nasilonych zawirowań na rynku geopolitycznym, gospodarczym i finansowym, wzrosła liczba, skala i wielkość tego typu firm.

Aby udzielić firmom rodzinnym wsparcia w ich codziennym funkcjonowaniu, kontynuujemy nasze działania, aby każdy raport nt. Globalnych Firm Rodzinnych był bardziej szczegółowy, trafny i wnikliwy niż poprzedni. Aby podkreślić niektóre kluczowe ustalenia z 2019 r., możemy ogłosić, że:

  • Przeciętny portfel inwestycyjny firm rodzinnych miał problemy, aby spełnić oczekiwania w dziewięciu z 13 klas aktywów w tym roku, przy średniej globalnej wydajności portfela na poziomie 5,4% (I/II kwartał 2018 – I/II kwartał 2019).
  • 55% przedsiębiorstw rodzinnych spodziewa się, że do 2020 r. ekonomia znajdzie się w recesji, prawie połowa przygotowuje się na nadejście problemów i dostosowuje swoje strategie inwestycyjne w celu ograniczenia ryzyka (45%), zwiększając rezerwy gotówkowe i / lub przygotowując się do kapitalizacji w przypadku wydarzeń oportunistycznych (po 42%).
  • Tymczasem inni patrzą z długoterminowej perspektywy i przeznaczają dalsze fundusze na inwestowanie zrównoważone, jak i fundusze typu impact investing, przy czym ponad jedna trzecia rodzinnych firm zajmuje się obecnie zrównoważonymi inwestycjami, a jedna czwarta – strategiami impact investing. Biorąc pod uwagę prognozy inwestorów, że około jedna trzecia przeciętnych portfeli zyska status portfeli zrównoważonych, a jedna czwarta – status impact investing w ciągu najbliższych pięciu lat, jest to ważna informacja, aby obserwować i wspierać firmy rodzinne w nadchodzącym okresie.
  • Kolejnym obszarem wzrostu, który w dalszym ciągu wpływa nie tylko na firmy rodzinne, ale także na szerszą społeczność biznesową, jest technologia. 87% respondentów zgadza się, że sztuczna inteligencja będzie największą destrukcyjną siłą w globalnym biznesie, a 56% jest zdania, że technologia blockchain zasadniczo zmieni sposób, w jaki inwestujemy.