Popyt na rynku nieruchomości biurowych w Polsce napędzany dynamicznym rozwojem sektorów BPO/SSC

netia

Według najnowszego raportu DTZ – Property Times Poland Office Market, w I połowie 2014 zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w głównych miastach Polski wzrosły o 316 000 m kw. Obecnie rynek nieruchomości biurowych w Polsce liczy około 7,28 miliona m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

Do końca 2014 w Warszawie oraz ośmiu największych miastach regionalnych (Kraków, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, Katowice, Łódź, Lublin oraz Szczecin) planowane jest ukończenie dodatkowych 330 000 m kw., co przełoży sie na roczną podaż w wysokości 640 000 m kw. Na rynek warszawski zostanie dostarczone ok. 310 000 m kw. Będzie to najwyższa wartość odnotowana od 2000 roku.

W ostatnich trzech latach, roczny popyt na dziewięciu głównych rynkach biurowych w Polsce oszacowano na wysokości 900 000 – 950 000 m kw. (wł. renegocjacje). W I poł. 2014 popyt na powierzchnię biurową w Warszawie pozostał silny i wyniósł 295 000 m kw. Silna aktywność najemców została również odnotowana w ośmiu miastach regionalnych, w których wolumen transakcji osiągnął 188 000 m kw., co stanowi porównywalną wartość do analogicznego okresu roku poprzedniego (191 000 m kw.).

Pomimo znacznego wolumenu nowo dostarczonej powierzchni, stopa pustostanów w głównych miastach regionalnych Polski spadła i wyniosła 9,0% na koniec czerwca 2014, w porównaniu do 10,7% w IV kw. 2013. Warszawa charakteryzuje się rosnącym trenem wskaźnika pustostanów, który w I poł. 2014 osiągnął rekordowy poziom 13,4%.

Stawki wywoławcze czynszów za najlepsze lokalizacje pozostały na stabilnym poziomie na większości rynkach biurowych. W Warszawie najwyższe czynsze transakcyjne oscylowały na poziomie 24-25,5 euro za m kw. za miesiąc w centrum miasta i 14-16 euro w lokalizacjach poza centrum miasta. Biorąc pod uwagę regionalne miasta, stawki czynszów kształtowały się od 10-12 euro za m kw. za miesiąc w Lublinie do 14-16 euro w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście.

Znaczna część popytu kreowana jest przez firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych, w tym firm świadczących usługi outsourcingu procesów biznesowych (BPO) oraz outsourcingu IT (ITO), centra usług wspólnych (SSC), a także centra badawczo-rozwojowe (R&D). Biorąc pod uwagę strukturę popytu na nowoczesną powierzchnię biurową w dziewięciu głównych miastach w Polsce w I poł. 2014, popyt był napędzany przede wszystkim przez firmy z sektora informatycznego, sektora usług profesjonalnych a także przez sektor usług finansowych – mówi Katarzyna Lipka, Starszy Konsulant w zespole Doradztwa i Analiz Rynkowych, DTZ.

Biorąc pod uwagę liczbę centrów BPO/SSC zlokalizowanych w poszczególnych miastach w odniesieniu do kosztów prowadzenia dzielności operacyjnej, należy zauważyć, że najbardziej rozwinięte rynki charakteryzujące się najwyższymi kosztami prowadzenia działalności, są postrzegane jako najbardziej atrakcyjne lokalizacje dla centrów BPO/SSC. Jednakże oczekujemy, iż coraz większa liczba firm outsourcingowych będzie przenosić swoją działalność do rozwijających się rynków, takich jak Lublin czy Szczecin. Lokalizacje te oferują duże zasoby dobrze wykwalifikowanej kadry pracowniczej ze znajomością języków obcych, niższe koszty prowadzenia działalności operacyjnej w tym niższe koszty pracy, jak również nowoczesną powierzchnię biurową o konkurencyjnych stawkach czynszów – dodaje Katarzyna Lipka.