Poradzili sobie z pandemią. Co teraz czeka producentów sprzętu AGD?

agd

Polscy producenci urządzeń i komponentów AGD nie dali się pandemii COVID-19. Po początkowym załamaniu w pierwszej połowie 2020 roku, szybkie odbicie pozwoliło zakończyć rok na poziomie o 10% wyższym niż przed epidemią. Mimo dobrych perspektyw, przed branżą stoją także wyzwania – m.in. zwiększający się nacisk na ekologiczną produkcję, ciągle rozwijająca się technologia, a także rozwój nowych funkcji i podążanie w kierunku produktów, które są coraz bardziej smart.

Z raportu „Producenci i dostawcy AGD w obliczu nowych trendów i wyzwań”, który na zlecenie Santander Bank Polska przygotowała SpotData, wynika, że jednym z najważniejszych trendów w nadchodzących latach będzie bycie bardziej eko. Taka postawa jest wymuszana nie tylko wprowadzanymi przepisami, ale także wymaganiami klientów czy zleceniodawców. Trend „eko” jest bardzo szerokim zagadnieniem, obejmującym wstępny etap projektowania sprzętu czy podzespołów, samego procesu produkcji, transportu czy pakowania produktu końcowego. Postępujące zmiany na tych wszystkich etapach często wymagają inwestycji i przemodelowania obecnych procesów.

Choć w ramach całego łańcucha dostaw firmy z branży AGD już podejmują szereg ekologicznych działań, to jednak w najbliższych latach będą się musiały jeszcze bardziej ”zazielenić”. Są dwa powody tej zmiany. Po pierwsze, klasa średnia krajów rozwiniętych jest coraz bardziej wrażliwa na odpowiedzialność środowiskową produktów i producentów. Po drugie, w życie wchodzą regulacje, którym firmy muszą się podporządkować. Najważniejsze wyzwania z punktu widzenia wytwórców AGD to regulacje dotyczące odpadów, wymogów materiałowych, recyklingu i śladu węglowego – mówi Kamil Mikołajczyk, dyrektor ds. sektora produkcji przemysłowej Santander Bank Polska.

Bezpośrednimi skutkami tych zmian będzie modyfikacja procesów projektowania sprzętu, tak by wykorzystywać więcej surowców i produktów pochodzących z ekologicznych materiałów, które później będą nadawały się do recyklingu. Zmieniane będą też procesy produkcyjne, tak aby w ich trakcie zużywać mniej wody i energii. Coraz częściej wykorzystywane będą odnawialne źródła energii, co pozwoli zmniejszyć koszty funkcjonowania. Zarówno producenci sprzętu AGD, jak i podzespołów, będą musieli też przywiązywać dużą uwagę do opakowań, tak aby nadawały się one do recyklingu i pochodziły z materiałów recyklingowalnych.

Pandemia przyspieszyła popyt na cyfrową kontrolę produkcji

Producenci AGD w Polsce inwestują bardzo dużo, zarówno w relacji do przychodów czy zysków, jak i w przeliczeniu na pracownika. Z około 10 tysiącami EUR inwestycji na pracownika jesteśmy w europejskiej czołówce – wyprzedzamy Niemcy, Hiszpanię czy Włochy, a nieznacznie ustępujemy Austrii.Co teraz czeka producentów sprzętu AGD

Polski sektor AGD czeka kolejna fala robotyzacji i automatyzacji, które zoptymalizują proces produkcyjny. Będzie to reakcja na braki pracowników i rosnące płace. Mimo, że przeciętne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bardzo dynamicznie rosną, to firmy borykają się z brakiem wykwalifikowanych pracowników. – mówi Ignacy Morawski, dyrektor SpotData.

Polskie firmy dalej będą rozwijać zautomatyzowane linie produkcyjne, jednak wśród producentów podzespołów nawet większego znaczenia niż automatyzacja, nabierze digitalizacja i wykorzystanie danych. Wiele firm uważa, że okres pandemii zwiększył zapotrzebowanie na dane. Będą one wykorzystywane m.in. do szacowania w czasie rzeczywistym zapotrzebowania na surowce potrzebne do produkcji czy do eliminowania usterek na liniach produkcyjnych.

Nadchodzi era smart

Już obecnie software, czyli oprogramowanie urządzeń, zaczyna odgrywać coraz większe znaczenie niż hardware’u. Najlepiej jest to widoczne w branży rozrywki, ale wkrótce będzie to także widoczne w branży AGD. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, Big Data oraz internetu rzeczy produkty AGD stają się coraz bardziej smart. Za pomocą aplikacji w telefonie można pobierać najnowsze aktualizacje swoich smart produktów, można nimi sterować i łączyć w sieć, tak aby powstała cała infrastruktura smart home.

Co teraz czeka producentów sprzętu AGD 2

W niedalekiej przyszłości będą promowane wszelkiego rodzaju usługi w chmurze: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) i Software as a Service (SaaS) jako odpowiedź na trendy związany z digitalizacją sprzętu AGD. W przyszłości będzie rosło znaczenie i siła dostawców podzespołów elektronicznych oraz aplikacji i usług w chmurze do obsługi smart sprzętu i całego domu.