Wpływ Covid-19 na branżę Software Houses w Polsce

Jak polska branża IT przeszła próbę pandemii? - Raport “Wpływ Covid-19 na branżę Software Houses w Polsce”

komputer programista

SoDA już po raz trzeci przyjrzała się kondycji polskich Software House’ów w obliczu pandemii. W najnowszym raporcie “Wpływ COVID-19 na branżę Software House w Polsce” analizie zostały poddane m.in. obszary zarządzania, transformacji cyfrowej, marketingu i sprzedaży, rentowności oraz stanu zatrudnienia w firmach zrzeszonych i z poza organizacji w 2020 roku.

Dwa pierwsze raporty SoDA (lato i jesień 2020) pokazały, jak polscy dostawcy oprogramowania reagowali na zmiany i wyzwania związane z COVID-19. Klienci działający w branżach takich jak turystyka, transport pasażerski czy hotelarstwo najmocniej odczuli negatywne skutki pandemii. Jednocześnie koronawirus był też silnym impulsem dla rozwoju i digitalizacji innych segmentów gospodarki. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku wymusiła rewizję planów i prognoz. Teraz zaś przyszedł czas na wyciągnięcie wniosków.

Wzrost i zyski nadal na wysokim poziomie

Mimo wstępnych obaw, w drugim kwartale 2020 roku firmy zadeklarowały, że zwiększyły przychody średnio o 20%, podczas gdy prognozowana rentowność wynosiła 15%. Dodatkowo, ponad jedna czwarta firm odnotowała silny wzrost przychodów – nawet o 30%, a niektóre przekroczyły pułap 100% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

W Future Processing drugi kwartał 2020 roku okazał się bliski prognozom, a nawet nieznacznie je przekroczył pod kątem przychodów i zysku. Z kolei Q4 2020 roku zdecydowanie przewyższył nasze oczekiwania. Zaobserwowaliśmy spore ożywienie na rynku zwłaszcza w obszarach Data oraz Digital Transformation, co przełożyło się na nowe kontrakty oraz rozszerzanie współpracy z dotychczasowymi klientami. Zanotowaliśmy wzrost o 11% względem Q3 i jednocześnie zamknęliśmy rok osiągając 157 milionów złotych przychodu (9% powyżej prognoz)– komentuje Paweł Pustelnik, Managing Director w firmie Future Processing.

Marketing i sprzedaż w nowej odsłonie

Ankietowani kierownicy wyższego szczebla wskazali, że w ich organizacjach zaczęto także eksperymentować z nowymi formami marketingu, a budżet na te działania zwiększono średnio o 58%. Firmy coraz częściej próbowały aktywności online, takie jak podcasty czy webinary, jednak najskuteczniejszymi narzędziami pozostała strona internetowa, media społecznościowe i marketing szeptany. Dodatkowo, jedna czwarta firm podwyższyła prowizję od sprzedaży. 74% firm wspomina, że cyfrowy push jest równie skuteczny co tradycyjny, więc zamierzają go utrzymać.

Zespół rośnie w siłę

84% badanych przedsiębiorstw odczuło wzrost zapotrzebowania na oferowane przez ich usługi i produkty. Firmy deklarują, że zatrudniają więcej pracowników niż w 2019 roku, a główne potrzeby rekrutacyjne obejmują stanowiska programistyczne. Dodatkowo, średnia wysokość wynagrodzeń wzrosła o 10-20%

Domowe centrum zarządzania

Zdecydowana większość firm w 2020 roku przeszła na zdalny model pracy. Nie wpłynęło to jednak na obniżenie jej standardów i skuteczność zarządzania firmą. Aż 80% menedżerów spełniło oczekiwania swoich pracowników, a respondenci deklarują, że praca z domu korzystnie wpłynęła na ich samopoczucie i zdrowie psychiczne.

Z nadzieją w przyszłość

Aż 70% firm tworzących oprogramowanie ma bardzo dobre nastawienie do przyszłości. Jedna trzecia ankietowanych wspomniała, że skutki pandemii COVID-19 miały pozytywny wpływ na rozwój ich biznesu. Warto podkreślić, że wskaźnik ten wzrósł z 6% do 30% względem roku poprzedniego.

Ogólne nastroje w branży są pozytywne, jednak coraz większe problemy z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników rodzą obawy o przyszłość. Aby skutecznie radzić sobie ze zmianami, jakie pandemia przyniosła dla naszej branży, powinniśmy najpierw wyciągnąć wnioski z roku 2020. Wyniki raportu pokazują nie tylko, jak bardzo pandemia wpłynęła na nasze firmy i pracowników, ale wskazują też na wyłaniające się nowe możliwości rozwojowe. – komentuje Bartosz Majewski, Założyciel i Prezes SoDA.

Wzrost zapotrzebowania na usługi IT może być dla polskiej gospodarki wyjątkową okazją na wzrost gospodarczy i zbudowanie kolejnego silnego towaru eksportowego. Tej koniunkturze na rynku sprzyja elastyczny management w polskich Software Houses, światowa jakość oferowanych usług oraz wysoka kultura komunikacyjna i pracy. Za wzrostem zapotrzebowania na firmy idzie też wzrost zapotrzebowania na kompetentnych pracowników oraz na wszelkiego rodzaju wsparcie w formie doszkalania i wzmacniania edukacji informatycznej na wszystkich jej poziomach. To właśnie zaadresowanie tego problemu pokaże, czy za kilka lat będziemy mówić o sukcesie polskiej branży Software House.