Porozumienie w sprawie budżetu UE

0
Rada Unii Europejskiej

9 grudnia br. Rada UE osiągnęła robocze porozumienie ws. zmiany budżetu na rok 2014 oraz budżetu na rok 2015. Potwierdza ono wynik wczorajszych negocjacji z Parlamentem Europejskim w tej sprawie oraz umożliwia zakończenie trwających od czerwca trudnych negocjacji budżetowych. Przyszłotygodniowe potwierdzenie porozumienia przez PE ostatecznie zakończy procedurę budżetową. Dzięki niemu Polska osiągnęła zwiększenie budżetu UE w bieżącym roku o 3,5 mld euro, co zmniejszy zaległości płatnicze Komisji, w tym wobec polskich podmiotów. Budżet na rok 2015 zapewni Polsce wzrost środków na działania realizowane w ramach polityki spójności z poprzedniego okresu programowania oraz na wdrażanie programów z nowej perspektywy.

Porozumienie przewiduje:

  • Dodatkowe środki w budżecie UE na rok 2014 w kwocie ok. 3,5 mld euro, które przyczynią się do stabilizacji sytuacji płatności budżetowych. Większość środków zostanie przeznaczona dla mniej rozwiniętych regionów UE w ramach polityki spójności (2,4 mld euro), co jest istotne z punktu widzenia Polski. Ponadto przewidziano dodatkowe środki na pomoc Ukrainie (250 mln euro) oraz na najpilniejsze wydatki w innych politykach unijnych.
  • Uchwalenie budżetu na rok 2015 w wysokości 141,2 mld euro w płatnościach oraz 145,3 mld euro w zobowiązaniach. Przewiduje on m.in. istotne dla Polski środki niezbędne zarówno na refundacje i finalizację wydatków z polityki spójności z poprzedniego okresu programowania 2007-13, jak i na zaliczki oraz rozpoczęcie wdrażania nowych programów z perspektywy 2014-2020.

Komisja Europejska opublikowała 11 czerwca br. projekt budżetu UE na rok 2015. Pod koniec maja opublikowano projekt budżetu korygującego nr 3 na rok 2014, zwiększający środki na płatności o ponad 4,7 mld euro, w tym ponad 4 mld euro w ramach tzw. contingency margin. Równocześnie w okresie kwiecień – październik br. Komisja Europejska ogłosiła sześć dodatkowych budżetów korygujących na rok 2014.

W dniach 28 października – 17 listopada trwała procedura pojednawcza Rady UE i Parlamentu Europejskiego, w trakcie której równocześnie negocjowano wszystkie korekty budżetu UE na rok 2014 oraz projekt budżetu na rok 2015. Po niepowodzeniu negocjacji 17 listopada wygasł 21-dniowy termin przewidziany w traktacie na osiągnięcie porozumienia w zakresie budżetu UE 2015.

Czytaj również:  4 wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć polskie MŚP w 2020 r.

W związku z tym 28 listopada Komisja przedstawiła drugi projekt budżetu UE na przyszły rok. Po negocjacjach między Radą UE i Parlamentem Europejskim, na trilogu (trójstronne rozmowy Komisji Europejskiej, Rady UE i Parlamentu Europejskiego) 8 grudnia osiągnięto powyższe porozumienie (dla pakietu budżetowego na lata 2014-2015). Przedstawiciele państw członkowskich zaakceptowali je na posiedzeniu Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER) 9 grudnia w godzinach porannych.