Posiedzenie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w sprawie projektu budżetu państwa na rok 2015 r.

Władysław Kosiniak-Kamysz

15 września 2014 r. odbyło się posiedzenie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, na którym Minister Finansów Pan Mateusz Szczurek, przedstawił projekt ustawy budżetowej na 2015 r. z dnia 3 września br. Na posiedzeniu Minister Finansów omówił podstawowe wielkości budżetu państwa na 2015 r. i uwarunkowania przyjętych prognoz makroekonomicznych.

W obradach Komisji, której przewodniczył Pan Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, uczestniczyli przedstawiciele pracodawców reprezentowani przez organizacje: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Przedstawiciele pracodawców pozytywnie odnieśli się do założeń makroekonomicznych projektu ustawy budżetowej, w tym prognozy wzrostu gospodarczego oraz faktu zastosowania w projekcie budżetu po raz pierwszy w sposób prawnie wiążący stabilizującej reguły wydatkowej. Także uwzględniona w projekcie budżetu realizacja zapowiadanych zmian w uldze dla rodzin wielodzietnych, polegających na zwiększeniu o 20 proc. ulgi podatkowej na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka oraz umożliwieniu skorzystania z pełnej kwoty ulgi tym osobom, które dotychczas wykazywały zbyt mały podatek, aby w pełni rozliczyć przysługującą ulgę, spotkała się z aprobatą ze strony przedstawicieli pracodawców. Przedstawiciele pracodawców pozytywnie ocenili brak podwyżek podatku akcyzowego na rok 2015, szczególnie w zakresie wyrobów tytoniowych, poddając jednak pod rozwagę możliwość stworzenia „mapy drogowej” w zakresie podwyżek akcyzy w tym segmencie.

W opinii przedstawicieli pracodawców przyjęta polityka fiskalna w Polsce, determinowana zarówno przez konieczność podejmowania działań ukierunkowanych na doprowadzenie do zakończenia procedury nadmiernego deficytu, jak i przez stabilizującą regułę wydatkową umożliwi osiągnięcie założonych celów.