Powyborcze przesunięcie celu RPP

NBP Narodowy Bank Polski

Po ostatnim spadku inflacji Rada Polityki Pieniężnej może ponownie zdecydować o obniżce stóp procentowych. Czy kredyty będą już tylko tańsze? Jaka będzie pierwsza, powyborcza decyzja RPP? Wskazuje Tomasz Gessner, główny analityk Tavex.

Przed tygodniem poznaliśmy wstępny odczyt inflacji cen konsumentów za październik. CPI kontynuuje swój marsz na południe, tym razem spadając z 8,2% do 6,5%. W tym kontekście warto jednak pamiętać przynajmniej o dwóch czynnikach.

Po pierwsze inflacja ustanowiła w październiku ubiegłego roku ówczesny szczyt, po czym doszło do 3-miesięcznej korekty tego wskaźnika, przerwanej jednorazowym wyskokiem do 18,4% w lutym. Oznacza to, że w październiku tego roku kończy się pomocny wpływ coraz wyższej bazy odniesienia sprzed roku, a więc inflacji coraz trudniej będzie kontynuować widoczny w ostatnich miesiącach proces korygowania.

Po drugie nie bez znaczenia jest przedwyborczy wpływ „zamrożenia” cen na stacjach benzynowych, który jak wszyscy widzimy, także dobiegł końca i ceny zaczynają się urealniać. Co więcej, odczyt inflacji sprzed tygodnia ma charakter wstępny, a więc mógł opierać się o szacunki Głównego Urzędu Statystycznego, które nie uwzględniały jeszcze danych z końcówki października, gdy ceny paliw zaczęły odskakiwać. Publikacja drugiego szacunku inflacji pojawi się w połowie listopada i wówczas najprawdopodobniej zobaczymy lekką korektę wstępnych danych w górę.

Scenariusz wyhamowywania tempa spadku inflacji może zatem sygnalizować, że Rada Polityki Pieniężnej na najbliższym posiedzeniu będzie już nieco bardziej ostrożna w zakresie kontynuacji łagodzenia monetarnego. Po silnej obniżce stóp o 75 pb we wrześniu i 25 pb w październiku, teraz rynkowy konsensus zakłada jeszcze jedną obniżkę stóp o 25 pb i wciśnięcie tzw. pauzy, a więc przejścia do obserwacji wpływu dotychczasowych cięć.

W kontekście kolejnych decyzji RPP nie bez znaczenia będzie też wynik niedawnych wyborów parlamentarnych. Nowy układ sił na Wiejskiej może się bowiem przełożyć na zmianę priorytetów RPP, a więc perspektywy szybkiego sprowadzenia inflacji do celu ustąpią obawom o kondycję wzrostu gospodarczego.

Autor: Tomasz Gessner, główny analityk Tavex