Poznań z największą nową podażą w II kw. 2023 r.

Skanska Nowy Rynek Poznań

Oddane do użytku w II kwartale 2023 roku inwestycje powiększyły zasoby poznańskiego rynku biurowego o 32 400 m kw. Tym samym, nowa podaż była najwyższym wynikiem spośród głównych miast regionalnych. Znaczny zastrzyk nowej powierzchni spowodował wzrost współczynnika pustostanów, który mimo wszystko jest drugim najniższym wynikiem w regionach.


W I połowie 2023 roku zasoby biurowe w Poznaniu powiększyły się o trzy nowe projekty, wszystkie oddane do użytku w II kwartale: Nowy Rynek E (25 100 m kw., Skanska Property Poland), Pollux (3 800 m kw., Soltex) oraz Mercator D (3 500 m kw., Mercator). Dzięki nowej podaży całkowite zasoby biurowe w Poznaniu na koniec czerwca wyniosły blisko 654 300 m kw.

Na koniec II kwartału 2023 roku w budowie zidentyfikowane było 60 000 m kw. powierzchni biurowej, które będą sukcesywnie oddawane w latach 2023-2025.

Największymi realizowanymi obecnie projektami są Andersia Silver (40 000 m kw., Von der Heyden Group) z planowaną datą oddania w 2025 roku oraz inwestycja realizowana na własne potrzeby przy ul. Pastelowej (10 800 m kw., Tetos), której finalizacja przewidywana jest na 2023 rok.

„Aktywność najemców w I połowie roku była o blisko 20% mniejsza w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022. Od początku roku najemcy podpisali umowy najmu na powierzchnię 21 800
m kw., co stanowiło 6,5% całkowitego wolumenu transakcji w miastach regionalnych. W samym II kwartale 2023 roku podpisane umowy najmu dotyczyły blisko 12 300 m kw.,”
– komentuje Filip Kowalski, starszy negocjator w dziale reprezentacji najemcy w Knight Frank.

Największy udział w strukturze popytu w I połowie 2023 roku – 76%, stanowiły nowe kontrakty, zaś renegocjacje odpowiadały za blisko 19% wolumenu. Ekspansje wyniosły zaledwie 5% wszystkich podpisanych umów.

„Wysoka nowa podaż dostarczona na rynek biurowy w Poznaniu spowodowała wzrost współczynnika pustostanów, który w ujęciu kwartalnym wzrósł o 1,4 pp. i na koniec czerwca wyniósł 12,7%. W porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022 nastąpił wzrost dostępności biur o 0,7 pp.  Warto jednak zaznaczyć, że pomimo wzrostu poznański współczynnik jest jednym z najniższych spośród miast regionalnych. Niższy odnotowano jedynie w Szczecinie (4,4%),” – dodaje Katarzyna Bojar, konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

Czynsze wywoławcze w Poznaniu na koniec czerwca 2023 roku wahały się od 10,00 EUR do 15,50 EUR za m kw. miesięcznie. Utrzymujące się wysokie koszty budowy, a także wciąż wysokie koszty obsługi kredytów budowlanych hamują możliwości negocjacyjne inwestorów, dlatego zwłaszcza w nowych budynkach możliwy jest wzrost stawek czynszów. Stawki opłat eksploatacyjnych wahały się od 16,00 do 30,00 PLN/m kw./miesięcznie.