Pożyczki pozabankowe w listopadzie 2023: wzrost o 201%

Waldemar Rogowski
prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej

W listopadzie 2023 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 1 136,0 tys. nowych pożyczek o wartości 1,522 mld zł. W porównaniu do listopada 2022 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły o (+201,1%) więcej pożyczek na kwotę wyższą o (+79,4%).

W listopadowej sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym 64,5% stanowiły pożyczki celowe, 34,4% pożyczki gotówkowe oraz 1,1% karty i limity pożyczkowe. W ujęciu wartościowym 35,4% to pożyczki celowe, 61,6% pożyczki gotówkowe oraz 3,0% karty i limity pożyczkowe.
Odmienna struktura liczbowa i wartościowa pokazuje główną cechę polskiego rynku pożyczek pozabankowych. Pożyczki celowe udzielane są na niższe kwoty, zaś pożyczki gotówkowe na wyższe, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku kredytów ratalnych i kredytów gotówkowych.
W listopadzie 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, dynamika pożyczek gotówkowych w ujęciu liczbowym wynosi (28,7%), a w wartościowym (+33,1%).

Średnia wartość nowo udzielonej w listopadzie 2023 r. pożyczki celowej wyniosła 734 zł i była o 62,3% niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w listopadzie 2022 r. Natomiast średnia wartość nowo udzielonej w listopadzie 2023 r. pożyczki gotówkowej wyniosła 2 401 zł i była o 3,4% wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w listopadzie 2022 r.

W okresie styczeń–listopad 2023 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 8,818 mln pożyczek – wzrost o (+127,2%) w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r., na łączną kwotę 12,063 mld zł (+43,5%).

– Tegoroczne tak wysokie wzrosty, w szczególności w sektorze pożyczek celowych, są w dużej części następstwem wejścia w życie Ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, w wyniku której z dniem 18 maja 2023 r. zaraportowały transakcje firmy, które rozpoczęły współpracę z BIK. Równocześnie, firmy dotychczas współpracujące z BIK, przekazały transakcje wcześniej nieraportowane.
Wzrost liczby udzielonych pożyczek wynika przede wszystkim z pożyczek udzielonych na zakupy w internecie (pożyczki celowe, również zawierające część zakupów z odroczoną płatnością po okresie bezodsetkowym), których spłata jest rozkładana na kilka miesięcznych rat. W ujęciu liczbowym niekwestionowanym liderem rynku pożyczek pozabankowych są więc pożyczki celowe, a w wartościowym – pożyczki gotówkowe. Jest to charakterystyczna cecha polskiego rynku pożyczek pozabankowych. Pożyczki celowe są odpowiednikiem kredytów ratalnych, a pożyczki gotówkowe – kredytów gotówkowych. Zaciąganiu pożyczek sprzyja również dobra sytuacja na rynku pracy, niskie bezrobocie i wzrost realny wynagrodzeń – mówi dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.