Program PPK jest wzorowany na brytyjskim programie planów emerytalnych dla pracowników, wprowadzonym w 2012 roku. Poza wykorzystaniem najlepszych praktyk podczas tworzenia regulacji prawnych, warto również skorzystać z doświadczeń brytyjskich firm, tworzących plany dla swoich pracowników. W brytyjskich PPK uczestniczy ok. 10 milionów pracowników, czyli 87% objętych programem.

Podobne wyzwania demograficzne i emerytalne skłoniły Brytyjczyków do wprowadzenia w 2012 roku programu planów emerytalnych, które pracodawcy tworzą dla swoich pracowników (tzw. workplace pensions albo auto-enrolment programme). To brytyjskie rozwiązanie tak mocno zainspirowało twórców naszego programu PPK, że można określić PPK jako brytyjski program w polskim wydaniu.

Najważniejsze podobieństwa między brytyjskimi i polskimi PPK:

  • pracodawca tworzy program na podstawie umowy z wybraną instytucją finansową, do którego zgłasza automatycznie wszystkich zatrudnionych
  • obowiązkowy dla wszystkich pracodawców zatrudniających co najmniej 1 pracownika – obowiązek rozciągany stopniowo od największych do najmniejszych firm
  • składki do programu wpłacają solidarnie pracownik i pracodawca
  • limit opłat określony ustawowo na bardzo niskim poziomie (0,75% aktywów w Wielkiej Brytanii, 0,6% w Polsce)
  • pracownik może wystąpić z programu, składając odpowiednie oświadczenie

Ważną różnicą między PPK w obu krajach jest to, że Brytyjczycy dość mocno zwiększyli poziom minimalnej wpłaty do programu w relacji do wynagrodzenia:

  • 2012-2017: minimalna wpłata 3% (2% pracownik + 1% pracodawca)
  • 2018: minimalna wpłata 5% (3% pracownik + 2% pracodawca)
  • 2019: minimalna wpłata 8% (5% pracownik + 3% pracodawca).

Korzystanie z brytyjskich doświadczeń, w tym uczenie się na błędach, to dodatkowa wartość, jaką proponujemy polskim pracodawcom podejmującym decyzje w sprawie PPK. Jesteśmy liderem rynku w zarządzaniu brytyjskimi PPK, a zarazem mamy wieloletnie doświadczenie w Polsce. To dodatkowy atut wzmacniający ofertę naszego PPK, i tak już mocną jeśli chodzi o niski poziom opłat, odciążenie pracodawców od bieżącej obsługi pracowników uczestniczących w PPK oraz przejrzyste materiały informacyjne – mówi Marek Przybylski, prezes Aviva Investors TFI.