Pracownicze plany kapitałowe 2020 – Czy warto przystąpić?

8503c89db21f7aa4c6c45dd70e9a4a07

Pracownicze plany kapitałowe, czyli część III filaru polskiego systemu emerytalnego stopniowo wdrażana jest w różnych firmach. Choć w tym roku działanie wielu spółek zaburzyła pandemia COVID-19, firmy nadal pracują nad wprowadzaniem możliwości odkładania środków dla pracowników. Wszystko po to, aby niezależnie od decyzji przejścia na emeryturę, po skończonym 60 roku życia cieszyć się dodatkowymi środkami.

Czym są pracownicze plany kapitałowe (PPK)?

Pracownicze plany kapitałowe to prywatny system oszczędzania, do którego pracownicy przystępują dobrowolnie. PPK jest współtworzone przez pracownika, pracodawcę i państwo. Na odkładaną co miesiąc sumę składa się 2% wynagrodzenia brutto pobierane z pensji pracownika, które dobrowolnie zwiększyć on może do 4%. Pracodawca ma obowiązek wpłaty 1,5% wynagrodzenia brutto, które może z własnej woli zwiększyć maksymalnie do 4%. Do tego raz w roku państwo wpłaca 240 zł każdemu, kto przystąpił do PPK.

Do pracowniczych planów kapitałowych automatycznie przystępuje każda osoba zatrudniona i objęta ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Zgromadzone środki z założenia mogą zostać wypłacone po skończeniu przez pracownika 60 roku życia. Wypłaty można dokonać wcześniej, jednak wówczas zgromadzona suma zostaje pomniejszona o podatek Belki, wszystkie wpłaty uzyskane od państwa, jak i 30% kwoty wpłaconej przez pracodawcę. Co ważne, aby wypłacić zebrane środki z PPK, nie jest konieczne przejście na emeryturę – to dwa całkowicie niezależne świadczenia.

System PPK został powołany ustawą o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 roku. Jego wdrożeniem zajmuje się Polski Fundusz Rozwoju, natomiast nadzór sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. PPK wchodzi w skład III filaru polskiego systemu emerytalnego.

Kto może przystąpić do PPK? Terminarz 2020

Do systemu pracowniczych planów kapitałowych automatycznie zapisywani są wszyscy pracownicy pomiędzy 18 a 55 rokiem życia. Uczestnictwo jest dobrowolne, a zrezygnować z niego można składając odpowiedni wniosek do pracodawcy. Pracownicy, którzy ukończyli 55 rok życia, lecz nie przekroczyli 70, mogą przystąpić do PPK na swój wniosek. Ci, którzy ukończyli 70 rok życia, nie mogą przystąpić do systemu.

1 lipca 2019 roku firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników przystąpiły do pracowniczych planów kapitałowych jako pierwsze.

1 stycznia bieżącego roku przystąpić do niego miały firmy, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników. Ze względu na nieprzewidzianą pandemię COVID-19 terminy dla tych przedsiębiorstw zostały wydłużone. Do dnia 27 października br. muszą one zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, natomiast do 10 listopada umowę o prowadzenie PPK. Terminy te są takie same dla firm zatrudniających co najmniej 20 osób, które do systemu mają przystąpić 1 lipca tego roku.

1 stycznie 2021 roku do systemu przystępują wszystkie inne firmy zatrudniające pracowników wraz z sektorem finansów publicznych.

Aktualne publikacje ekspertów na temat PPK 2020

Doświadczenie firm, które w minionym roku dołączały do systemu PPK, pokazuje jasno, że przygotowania do tego przedsięwzięcia najlepiej jest rozpocząć tak wcześnie, jak to możliwe. Niezwykle ważne jest odpowiednie rozeznanie w temacie zasad i terminów wdrożenia, wypłat środków i rozliczania wynagrodzeń pracowników. Księgarnia internetowa Fabryka Wiedzy w swojej ofercie posiada publikacje, dzięki którym tematyka pracowniczych planów kapitałowych może stać się bliższa każdemu pracodawcy.

Szczególnie warta uwagi jest pozycja pod tytułem „PKK w firmie. Tworzenie, obowiązki informacyjne, rozliczanie wpłat”, którą wspólnymi siłami opracowali dr Antoni Kolek, dr Marcin Wojewódka i Oskar Sobolewski. Z tej obszernej lektury można wynieść cenną wiedzę na temat wdrożenia PPK w firmie, obowiązków pracodawcy i zasad wypłat zebranych środków.

Pomocna będzie także krótka książka Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika-uczestnika PPK autorstwa Izabeli Nowackiej. Ekonomistka specjalizująca się w prawie pracy w pozycji wydanej w styczniu tego roku podaje przydatne informacje na temat dokonywania wpłat i rozliczania wynagrodzeń pracowników.