Pragma Faktoring S.A.: wyniki dotyczące wartości sprzedaży w IV kw 2016 r.

0

Pragma Faktoring S.A. 12.01.2017 r. opublikowała dane o kontraktacji i portfelu należności za czwarty kwartał 2016 r.

W IV kwartale 2016 roku łączna wartość kontraktacji Pragma Faktoring S.A. wyniosła 180,4 mln zł. Widoczne jest zwiększenie kontraktacji w ramach usługi faktoringu o 29% r/r. Znaczy wzrost można zauważyć w ramach usługi faktoringu ubezpieczonego z regresem o 36% w stosunku r/r oraz faktoringu z regresem o 41% r/r.

WARTOŚĆ KONTRAKTACJI W IV KWARTALE 2016 ROKU
  IV kwartał 2016 IV kwartał 2015 r/r
Faktoring z regresem 67 584 47 860 141%
Faktoring ubezpieczony 79 042 58 204 136%
z regresem
Faktoring bez regresu 314  –
Faktoring ubezpieczony bez regresu 630 7 8491%
Faktoring eksportowy  w tym:* 19 141 23 113 83%
– z regresem 1 488 5 919 25%
-ubezpieczony z regresem 17 653 17 195 103%
FAKTORING RAZEM 166 711 129 185 129%
POŻYCZKI 13 718 1 266 1084%
RAZEM 180 429 130 450 138%

* faktoring nominowany w walucie obcej, należności z regresem, w większości przypadków także ubezpieczone

W IV kwartale 2016 roku Pragma Faktoring S.A. podpisała umowy z 56 nowymi Klientami. W 2016 Spółka pozyskała do współpracy łącznie 183 nowych Klientów.

„W 2016 roku łączna wartość kontraktacji Pragma Faktoring S.A. wyniosła 579,8 mln zł, co stanowi wzrost o 9% w stosunku do 2015 roku. Zgodnie z realizowaną strategią widoczne jest zwiększenie kontraktacji w ramach usługi faktoringu o 12% r/r oraz zmniejszenie wartości kontraktacji usług pożyczkowych. Znaczy wzrost można zauważyć w ramach usługi faktoringu ubezpieczonego z regresem o 41% w stosunku r/r. „ –  komentuje Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Faktoring S.A.

Pragma Faktoring S.A. na dzień 31.12.2016 r. posiadała wierzytelności o łącznej wartości 116 401 mln zł, co stanowi 30 procentowy wzrost r/r. Portfel faktoringowy zwiększył się o  35 % r/r, a pożyczkowy uległ zmniejszeniu (o 3 % w stosunku do wartości na dzień 31.12.2015 r.).

Czytaj również:  Obligacje korporacyjne to niejedyny sposób na finansowanie. Jakie alternatywy mają firmy po zmianie przepisów dotyczących prywatnych emisji?

„Portfel faktoringowy uzyskał wzrost o 29% względem IV kwartału 2015 r. i utrzymywał bardzo wysoki poziom dywersyfikacji, co w istotny sposób sprzyja jego bezpieczeństwu i niskiej szkodliwości” –  podsumowuje Tomasz Boduszek.