Pragma Faktoring wyniki za 3 kwartał 2017 r.

Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Inkaso SA
Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Inkaso SA

Zarząd Pragma Faktoring SA pochwalił się w raporcie okresowym za 3. kwartał 2017 rekordową wartością obrotów, przychodów, portfela i kontraktacją.

Jak czytamy w raporcie portfel Spółki wygenerował w samym 3. kwartale 160 mln gotówki i na koniec września miał wartość 142 mln, czyli wyższą o 39% r/r. Przełożyło się to na 7,1 mln zł przychodów netto, co oznacza wzrost o 29%.

Trzeci kwartał był dla Spółki udany. Poinformowaliśmy niedawno rynek o naszej strategii i teraz możemy pochwalić się, jak szybko przynosi efekty. Rekordowe wyniki sprzedażowe o tym świadczą” – podsumowuje Prezes Zarządu Pragma Faktoring SA Tomasz Boduszek. „Zgodnie z zapowiedziami ustabilizowaliśmy poziom kosztów operacyjnych. Inwestycja w rozwój działów sprzedaży i obsługi została zrealizowana, co pozwoli wykazywać rosnącą rentowność spółki” – komentuje Tomasz Baduszek.

Faktycznie jednostkowy zysk netto Pragmy Faktoring wyniósł w tym okresie 1,3 mln zł, czyli o 39% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Wzrostowi rentowności ma sprzyjać uruchomienie fintechowego projektu w ramach wyodrębnionej struktury PragmaGO, gdzie całość procesów sprzedaży i obsługi jest realizowana w trybie on-line i wzrost skali nie będzie wymagał inwestycji w kadry. Przyniosło to efekt – w 3. kwartale spółka pozyskała o 70% więcej klientów niż przed rokiem.

Jako najważniejsze wydarzenia zarząd wymienia złożenie do KNF wniosku
o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z uchwaleniem programu publicznej emisji obligacji oraz objęcie kolejnych udziałów w spółce zależnej LeaseLink Sp. z o.o., jedynego leasingodawcę na świecie realizującego transakcje w trybie 24/7.

„W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Pragma Faktoring zwiększyła swój udział z 58,33% do 71,5%.” – potwierdza Tomasz Boduszek. „Fintechowy rozwój spółki przekłada się na szybkość i niskie koszty pozyskania klienta, a co za tym idzie bardzo dużą skalowalność biznesu Grupy” – mówi Tomasz Boduszek.