PragmaGO rośnie niemal trzykrotnie szybciej niż rynek i obsługuje aż 15% wszystkich klientów faktoringowych w Polsce

Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek, CEO PragmaGO

Według danych opublikowanych przez Polski Związek Faktorów w pierwszej połowie 2021 firmy faktoringowe sfinansowały aż o 24% więcej faktur klientów niż rok wcześniej. Liderem wzrostu w tym zakresie jest PragmaGO, która odnotowała obroty o 59% wyższe niż w I H 2020.

„Tak duży wzrost obrotów to na pewno powód do zadowolenia, szczególnie, że został on osiągnięty dzięki rosnącej dywersyfikacji biznesu, a nie poprzez duży ticket” – mówi Tomasz Boduszek, CEO PragmaGO. „To nie przypadek: rosnąca skala biznesu, jak również liczby klientów, to efekt silnego modelu biznesowego PragmaGO, digitalizacji naszych produktów, przeniesieniu procesów do sfery online oraz bardzo dużych (już ponad 10 mln zł) inwestycji w technologię.”

Obok imponującego wzrostu obrotów branży bardzo ważna dla rynku finansowego w Polsce jest także postępująca w szybkim tempie popularyzacja usługi faktoringu wśród firm. W 2021 r. z produktu tego skorzystało aż 20,5 tys. przedsiębiorców, 29% więcej niż rok wcześniej. Kluczową rolę w upowszechnieniu faktoringu wśród małych firm odegrała PragmaGO, która obsłużyła aż 3,1 tys. spośród w/w 20,5 tys. klientów.    

„Obsługujemy już 15% klientów faktoringowych w Polsce, popularyzujemy ten produkt, co będzie pozytywnie oddziaływać na całą branżę. Skupiamy się na małym kliencie, który jest najczęściej nierozumiany i pomijany przez sektor finansowy. Polskie banki są silnie rozwinięte, ale koncentrują się z jednej strony na konsumentach, a z drugiej  na dużych firmach. My skupiamy swoją uwagę na małych przedsiębiorcach, bo rozumiemy ich codzienność oraz potrzeby, i po prostu na nie odpowiadamy. To działa – w tym roku skorzystało z naszych usług już o 1800 klientów więcej niż w 2020.” – podsumowuje Tomasz Boduszek.