Preferencje podatkowe dla przedsiębiorców pomagających obywatelom Ukrainy

podatki

Preferencje podatkowe czekają na tych przedsiębiorców, którzy zdecydują się na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Co ważne, nowe przepisy weszły w życie z chwilą ich ogłoszenia i obowiązują z mocą wsteczną, czyli od 24 lutego 2022 roku.

Dokładnie 12 marca br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W pakiecie działań znalazły się również rozwiązania podatkowe, poszerzające katalog wcześniejszych preferencji, z których podatnicy mogą korzystać.

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, wraz z nowymi przepisami wprowadzone zostają w życie takie rozwiązania podatkowe, które są korzystne nie tylko dla samych obywateli Ukrainy, lecz również i dla tych przedsiębiorstw, które pomagają osobom pokrzywdzonym skutkami działań wojennych. – Jak wynika z ustawy, polscy podatnicy, udzielający pomocy obywatelom Ukrainy, nie zapłacą podatku dochodowego. Co ważne, pomoc będzie rozliczana w podatkowych kosztach przedsiębiorstw. Oprócz tego, wprowadzone rozwiązania poszerzają również te preferencje, które obowiązywały do tej pory – mówi Teresa Warska, specjalistka ds. księgowości w Systim.pl

Do takich należy między innymi możliwość odliczania darowizn, które zostały przekazane na działalność pożytku publicznego (prowadzą je zarówno organizacje pozarządowe, jak i fundacje oraz stowarzyszenia). – Wartość darowizny odliczyć należy od kwoty dochodu, gdzie w przypadku osób fizycznych (PIT) odliczenie może wynieść maksymalnie do 6 proc. dochodu, zaś w przypadku firm (CIT) do 10 proc. dochodu. Odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają również darowizny, które zostały przekazane na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi – dodaje Teresa Warska z Systim.pl.

Dodatkowo, na mocy ustawy zwolnione z podatku dochodowego będą świadczenia pieniężne od rządu dla tych podatników, którzy udzielają pomocy uchodźcom. Ministerstwo Finansów informuje, że chodzi o te przedsiębiorstwa i osoby, które przyjmą uchodźców wojennych z Ukrainy i będą otrzymywać od państwa dodatkowe środki na każdego przyjętą osobę. W ramach tej preferencji podatkowej otrzymywane świadczenia będą wolne zarówno od PIT, jak i  CIT.

Korzystne rozwiązania podatkowe czekają również na tych przedsiębiorców, którzy niosą pomoc dla Ukrainy za pośrednictwem organizacji pozarządowych (również z Ukrainy), jednostek samorządu terytorialnego, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a także z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium Polski i Ukrainy. Powyższe rozwiązanie obowiązywać będzie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 roku.