Prezesi globalnych spółek ostrożnie prognozują wzrost przychodów

0

Prezesi dużych spółek z największych światowych rynków z optymizmem patrzą na rozwój biznesu w ciągu najbliższych 3 lat. Jednak ponad połowa CEO zakłada, że wzrost przychodów ich spółek nie przekroczy 2% rocznie. Jednym z głównych zagrożeń dla zakładanych wzrostów jest obecna sytuacja geopolityczna, której przejawem jest trend ochrony rynków lokalnych. Zarządzający przedsiębiorstwami przykładają równocześnie coraz większą wagę do kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem – 49% prezesów ma świadomość, że wizja cybarataku na ich firmę jest nieunikniona, jedyną niewiadomą jest moment, w którym do niego dojdzie. W opinii 45% CEO największym wyzwaniem staje się zrozumienie potrzeb i preferencji pokolenia milenialsów.

Doroczne badanie KPMG przeprowadzone wśród 1 300 prezesów (CEO) globalnych spółek z 11 krajów o najbardziej rozwiniętych gospodarkach, podsumowuje opinie kluczowych menedżerów odnośnie perspektyw rozwoju ich biznesu w ciągu najbliższych 3 lat, głównych zagrożeń dla rozwoju biznesu oraz wyzwań związanych z osiągnieciem celów strategicznych.

Prezesi globalnych spółek pozytywnie o perspektywach wzrostu gospodarczego

Aż 90% prezesów spółek jest przekonanych o dobrych pespektywach rozwoju własnej firmy w ciągu kolejnych 3 lat. Oznacza to wzrost o 7 p.p. w porównaniu z ubiegłoroczną edycją badania KPMG. Zdecydowana większość CEO (78%) przewiduje rozwój całej branży, spodziewając się również dobrej koniunktury zarówno na rynku lokalnym (74% wskazań), jak i globalnie (67% wskazań). Jednak ponad połowa CEO (55%) oczekuje, że roczny wzrost przychodów osiągnięty przez ich firmy nie będzie większy niż 2% rocznie. Jednocześnie prezesi podchodzą dość ostrożnie do zatrudniania nowych pracowników – zaledwie 37% CEO planuje zwiększyć zatrudnienie w swojej organizacji o więcej niż 6% w ciągu najbliższych 3 lat. Siedmiu na dziesięciu prezesów przyznało, że największym priorytetem ekspansji geograficznej będą inwestycje w rynki wschodzące.

Pokolenie milenialsów wyzwaniem dla firm

4 na 10 prezesów spółek przyznało, że jednym z największych wyzwań dla dalszego rozwoju biznesu  będzie dostosowanie produktów i usług oraz organizacji tak, aby spełniały oczekiwania pokolenia milenialsów – czyli osób urodzonych w latach 1980-2000. Jest to pierwsza generacja, która kształtowała się już w cyfrowym świecie, ma zupełnie inne potrzeby, preferencje i oczekiwania, co powoduje, że firmy muszą znaleźć nowe produkty czy rozwiązania (np. wykorzystanie cyfrowych kanałów w marketingu i dystrybucji) pozwalające w pełni zaangażować milenialsów zarówno jako konsumentów, jak i pracowników. Prezesi spółek muszą stawiać czoła wielu nowym wyzwaniom, z którymi – jak wskazują – nie spotykali się do tej pory. Jednak aż 95% z nich jest zdania, że napotykane przeszkody i zmiany związane z nowymi technologiami i modelami biznesowymi stanowią dla nich szansę, a nie zagrożenie.

Czytaj również:  Nakładane cła w USA zmieniają światowy handel. Nie muszą jednak zahamować ekspansji polskich firm