Prima Moda ze 150 proc. wzrostem EBITDA w 2021 roku

GPW

Prima Moda S.A., notowana na głównym rynku GPW spółka z branży fashion, opublikowała szacunkowe nieaudytowane wyniki za 2021 rok. Wynik EBITDA był wyższy o 154% i wyniósł 2,5 mln zł przy i wzroście rentowności do 8,5%. Poprawa zysku EBITDA to efekt zmiany modelu biznesowego
w zakresie rosnącego udziału kanału e-commerce w strukturze sprzedaży, efektywnego wykorzystania warunków rynkowych oraz optymalizacji operacyjno-kosztowej działalności.

Prima Moda to jeden z wiodących krajowych podmiotów w branży fashion (marki własne z kategorii akcesoriów skórzanych). Spółka przechodzi proces transformacji sprzedaży w kierunku kanału e-commerce (obecnie dostępny w Polsce i na kilkunastu rynkach europejskich poprzez platformę Zalando). W minionych latach marka Prima Moda była obecna w wiodących galeriach handlowych w Polsce.

Miniony rok był dla naszej spółki okresem wytężonej pracy pod kątem operacyjnym. Sukcesywnie realizowaliśmy transformację struktury sprzedaży w kierunku kanału e-commerce, realizując szereg inicjatyw innowacyjnych usprawniających procesy biznesowe, ich wydajność i potencjał większej przyszłej skali działalności. W połączeniu z know how wieloletniej obecności na rynkach europejskich oraz planowanym rozwojem obszaru IT i automatyzacją procesów, rozważamy rozwinięcie naszej oferty na kolejne rynki UE – mówi Dariusz Plesiak, Prezes Zarządu Prima Moda S.A.

Prima Moda w ostatnim opublikowanym raporcie finansowym po III kwartałach 2021 roku osiągnęła wzrost zysku z działalności operacyjnej do 1 mln zł (wobec 0,3 mln zł r/r), przy EBITDA 1,6 mln zł (wobec 2 mln zł – skutek wyższej amortyzacji wynikającej ze sprzedaży w sklepach stacjonarnych). Zysk netto ww. okresu wyniósł 0,5 mln zł (wobec 0,3 mln zł r/r). Na spółkę naturalnie wpłynęła sytuacja pandemiczna.

Spółka efektywnie wykorzystała okres pandemii na płynne przeniesienie modelu biznesowego z kanału offline do online. Zdaniem zarządu, pierwsze efekty są już zauważalne i będą w rosnącym stopniu wpływać na działalność w kolejnych kwartałach.