Private Equity Managers coraz bliżej IPO

0

W związku z planami upublicznienia Private Equity Managers S.A. (PEM), spółki zarządzającej funduszami spółki MCI Management SA („MCI”), Rada Nadzorcza MCI przyjęła rezygnację Członków Zarządu. Zarząd MCI został zmniejszony z sześciu do trzech osób. W najbliższych dniach Rada Nadzorcza PEM podejmie uchwałę o reorganizacji Zarządu także w PEM. Dopasowanie struktur Zarządów obu spółek to zapowiadana uprzednio zmiana.

Proces rozdzielania działalności inwestycyjnej MCI Management od działalności zarządzania aktywami PEM wszedł w decydującą fazę. Po formalnym wydzieleniu PEM ze struktur Grupy MCI, przystąpiono do alokacji kluczowych kompetencji oraz kosztów w sposób odpowiadający profilowi działalności MCI i PEM. W dniu 30 maja br. Rada Nadzorcza MCI przyjęła rezygnację z Zarządu Norberta Biedrzyckiego, Wojciecha Marcińczyka i Sylwestra Janika. Do Grupy MCI dołączyła Ewa Ogryczak, która obejmie stanowisko Członka Zarządu i CFO w MCI Management oraz Chief Operating Officer w PEM. Zastąpi tym samym Magdalenę Pasecką, która w związku ze zmianą planów zawodowych złożyła rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządach MCI Management i PEM. W najbliższych dniach na posiedzeniu Rady Nadzorczej PEM zostanie podjęta uchwała o powołaniu Norberta Biedrzyckiego i Wojciecha Marcińczyka na stanowiska Wiceprezesów Zarządu PEM (wymienione osoby są obecnie Członkami Zarządu Spółki). W Zarządzie PEM stanowisko Wiceprezesa zajmuje już Sylwester Janik. Do Zarządu PEM dołączył natomiast Michał Mroczkowski, który  w dniu 27 maja br. został powołany na stanowisko Członka Zarządu i CFO Spółki.

Porządkowanie struktur Zarządów to inicjatywa zapowiadana przez Cezarego Smorszczewskiego od początku objęcia przez niego stanowiska Prezesa Zarządu MCI Management w marcu tego roku. To jedno z działań mających na celu dostosowanie modeli operacyjnych obu spółek do standardów branży private equity i przygotowujących PEM do oferty publicznej na GPW. Przyniesie korzyści zarówno MCI Management jak i PEM.

Sylwester Janik zarządzający funduszem typu growth MCI.TechVentures, Norbert Biedrzycki zarządzający największym aktywem Grupy MCI, spółką ABC Data SA, i Wojciech Marcińczyk odpowiedzialny za pozyskiwanie kapitału, to osoby, których kompetencje zostają skoncentrowane w  PEM, dlatego zdecydowaliśmy się na zmiany w składach Zarządów obu spółek. Ich obecność w Zarządzie PEM uzasadnia dodatkowo osobiste zaangażowanie kapitałowe każdego z Nich w akcje asset managera – powiedział Cezary Smorszczewski, Prezes Zarządu MCI Management. – Dla MCI Management, który będzie koncentrował się na pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności inwestycyjnej Grupy MCI i trzymaniu na swoim bilansie większości jej aktywów, taka zmiana to przede wszystkim dużo niższe koszty prowadzenia działalności i większa przejrzystość struktur. W mojej ocenie trzyosobowy skład Zarządu MCI Management jest wystarczający na obecnym etapie, by efektywnie realizować swoje cele. Nie wykluczam dalszych zmian – dodaje. – Korzystając z okazji chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować Sylwestrowi Janikowi, Norbertowi Biedrzyckiemu, Wojtkowi Marcińczykowi oraz Magdzie Paseckiej za Ich dotychczasowe zaangażowanie i wkład w rozwój MCI, a Magdzie Paseckiej życzyć również powodzenia w realizacji kolejnych wyzwań zawodowych.

Czytaj również:  Skarbiec TFI tworzy zespół odpowiedzialny za nową linię produktową