Proacta coraz bliżej komercjalizacji swojej platformy dla pacjentów. Spółka planuje pozyskać środki w ramach emisji akcji serii N

Arkadiusz Zachwieja Paweł Ciesielka Proacta
Arkadiusz Zachwieja, Paweł Ciesielka, Proacta

Notowana na rynku NewConnect spółka bioinformatyczna Proacta zapowiedziała uruchomienie autorskiej platformy „Dbam o siebie”, która wspiera pacjentów w analizie wyników badań laboratoryjnych i pomaga zatroszczyć się o swoje zdrowie. Premiera rozwiązania zaplanowana jest na połowę bieżącego roku, a towarzyszyć jej będą pierwsze działania promocyjne. W związku z ambitnymi planami rozwoju platformy, akcjonariusze spółki podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zadecydowali o podwyższeniu kapitału poprzez emisję do 4 049 139 akcji serii N o wartości 0,50 zł za akcję w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Pozyskane środki w części zostaną przeznaczone na realizację wieloetapowej kampanii promocyjnej skierowanej do indywidualnych odbiorców.

Platforma „Dbam o siebie” to innowacyjne narzędzie dedykowane osobom, które pragną lepiej rozumieć wyniki swoich badań laboratoryjnych i efektywnie zarządzać stanem zdrowia. Platforma generuje spersonalizowane raporty zdrowotne na podstawie wyników badań, identyfikując potencjalne ryzyka zdrowotne w obszarach takich jak regulacja poziomu cukru we krwi, funkcjonowanie tarczycy, układ sercowo-naczyniowy, wątroba oraz przewód pokarmowy. Raporty dostarczają informacji o możliwym wpływie różnych czynników na te ryzyka, w tym dane o stylu życia, istniejących schorzeniach, symptomach, a także o wpływie diety, suplementacji oraz przyjmowanych leków.

– Rocznie wykonuje się ponad 220 mln badań krwi w Polsce. Zauważyliśmy, jak wielu pacjentów potrzebuje szybkich i dokładnych informacji o swoim stanie zdrowia, przedstawionych w przystępny sposób. Nasze rozwiązania w zakresie przetwarzania badań medycznych i doświadczenie w tworzeniu algorytmów predykcyjnych pozwoliły opracować platformę dedykowaną użytkownikom indywidualnym. Platforma „Dbam o siebie” edukuje o potencjalnych ryzykach zdrowotnych i motywuje do zdrowszych nawyków. Liczymy, że w połowie roku będziemy mogli w pełni zaprezentować możliwości naszego rozwiązania” – mówi Paweł Ciesielka, prezes zarządu Proacta S.A.

Usługa „Dbam o siebie Smart LAB” będzie oferowana w modelu SaaS (Software as a Service), początkowo skierowana do klientów indywidualnych, którzy stanowią największą grupę odbiorców. W kolejnych etapach komercjalizacji przewiduje się współpracę z placówkami prywatnej opieki zdrowotnej oraz rozszerzenie działalności na sektor publiczny.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusze Proacta S.A. podjęli decyzję o podwyższeniu kapitału poprzez emisję akcji serii N, która będzie prowadzona w ramach subskrypcji zamkniętej. Dzień prawa poboru dla akcjonariuszy został wyznaczony na 11 czerwca, w związku z czym 7 czerwca jest ostatnim dniem sesyjnym, w którym będzie można kupić akcje uprawniające do wzięcia udziału w ofercie. W ramach emisji maksymalnie 4 049 139 akcji serii N spółka planuje pozyskać do 2 024 569,50 zł przy cenie emisyjnej 0,50 zł za akcję.

– Platforma „Dbam o siebie” jest efektem wielu miesięcy wytężonej pracy naszych zespołów ekspertów oraz dużych nakładów finansowych. Planowane intensywne działania marketingowe wymagają poniesienia dodatkowych kosztów, dlatego ogłaszamy zamkniętą emisję akcji serii N, która jest szansą dla obecnych akcjonariuszy na zwiększenie zaangażowania w spółce – dodaje Arkadiusz Zachwieja, wiceprezes Proacta S.A.

W ubiegłym roku Proacta podpisała cztery długoterminowe umowy na zapewnianie zespołów specjalistów IT do realizacji zewnętrznych projektów o łącznej wartości przekraczającej 34 mln zł. Realizacja tych działań została przesunięta na drugą połowę bieżącego roku z uwagi na zmiany kadrowe w administracji rządowej.

W maju br. Proacta S.A. poinformowała o zawarciu warunkowej umowy z Diagnostyką S.A. o szacowanej wartości 1,4 mln zł. Potencjalna współpraca obejmuje realizację usługi badawczo-rozwojowej wraz z przeniesieniem praw autorskich. Projekt zakłada przygotowanie zbioru danych dla modeli AI,  opracowanie architektury modelu, wytworzenie samego modelu AI oraz przygotowanie graficznego interfejsu użytkownika. Zawarcie właściwej umowy będzie możliwe po uzyskaniu przez Diagnostykę dofinansowania do realizacji projektu.