Prognozy dla polskiego rynku IT: 34 mld zł i utrzymanie dynamiki wzrostu w 2016 r.

0

Polski rynek IT utrzyma pozytywną dynamikę wzrostu w latach 2016-2021. W tym roku jego wartość wzrośnie o ponad 4% do ok. 34 mld zł. Pozytywna sytuacja to przede wszystkim pochodna solidnych prognoz makroekonomicznych.

Rok 2015 w polskiej branży IT zdecydowanie cechowała stabilność. Wyniki we wszystkich trzech najważniejszych segmentach rynku były na plusie, a wynik dla całego rynku zgodny z naszymi wcześniejszymi oczekiwaniami. W tegorocznym badaniu PMR ponad dwukrotnie wzrósł odsetek respondentów wskazujących jako barierę rozwoju rynku IT ograniczenia inwestycji w sektorze publicznym i samorządowym. Sektor publiczny pozostaje strategicznym segmentem z punktu widzenia dostawców, a przynajmniej dla części z nich odgrywa kapitalną rolę. Z naszych rozmów z największymi firmami IT wynika, że przedłużający się okres po zmianach politycznych w kraju, opóźnienia przetargów związanych z infrastrukturą IT w administracji publicznej i oczekiwanie na uruchomienie nowych środków na rozwój innowacyjności urzędów z puli 2014-2020 ograniczają rozwój biznesu, a przede wszystkim stają się czynnikiem ryzyka, mogącym negatywnie wpłynąć na sytuację finansową i wyniki dostawców, jeśli sytuacja będzie się nadal przeciągać. Zwłaszcza, że w przypadku dużych graczy sektor publiczny generuje nierzadko istotną część przychodów.

Prognozy rynku IT w Polsce

Nasze prognozy w porównaniu z ubiegłym rokiem nie uległy zasadniczej modyfikacji, choć dyskontujemy nową perspektywę budżetową i utrzymujące się solidne założenia makroekonomiczne polskiej gospodarki, co pozwala na rewizję prognoz w górę w średnim i długim okresie. Zakładamy, że do roku 2020 tempo wzrostu polskiej gospodarki powinno utrzymać się na poziomie minimum 3% w skali roku w ujęciu realnym, a poniżej tej granicy spadnie dopiero w roku 2021. Warto przy tym dodać, że w ubiegłym roku nasza krótkoterminowa prognoza PKB dla 2015 roku sprawdziła się w 100% (prognozowaliśmy 3,6%). Podobnie optymistyczni w swoich ocenach są przedstawiciele kadry menedżerskiej największych firm IT w Polsce, ankietowani w II kwartale bieżącego roku przez PMR. Zarówno w przypadku roku 2016, jak i 2017 mediana wskazań wzrostu dla całego rynku wynosi 5%, przy czym średnio nieco lepsze perspektywy ankietowani prognozowali dla roku 2017.

Czytaj również:  Złoty kontynuuje wyprzedaż z poprzedniego tygodnia

Jeśli chodzi o trzy główne segmenty rynku IT, to relatywnie najsłabsze prognozy ma obecnie rynek sprzętu, a i tak sytuacja krajowych dostawców jest wyraźnie lepsza niż perspektywy globalne czy nawet regionalne. W prognozowanym okresie, obok niższej wolumenowo sprzedaży komputerów i monitorów na rodzimym rynku, spodziewamy się spadków również na rynku druku, choć nasze prognozy, po ubiegłorocznym odbiciu na rynku, uległy spłaszczeniu i nie są tak konserwatywne, jak rok wcześniej. Rodzimi dystrybutorzy będą nadal szukać dywersyfikacji portfolio poprzez sprzedaż sprzętu AGD i RTV, zabawek, mebli czy innych artykułów niemających wiele wspólnego z branżą IT, a plany niektórych graczy zakładają nawet dystrybucję artykułów żywnościowych.