Projekt budowy elektrowni wiatrowej oparty na modelu crowdfundingowym

Pracownia Finansowa przygotowała projekt budowy elektrowni wiatrowej oparty na modelu crowdfundingowym. Z tysięcy drobnych wpłat zostanie sfinansowana realizacja dużej elektrowni, na którą potrzeba 4,5 mln zł. Zysk generowany przez taki projekt zostanie przekazany w całości na cele ekologiczne – będzie to rozwój punktów do ładowania samochodów elektrycznych. Obecnie aż 90% energii służącej do napędzania samochodów elektrycznych pochodzi z węgla, który jest emisyjny i nie ma nic wspólnego z ekologią.