Propav Infraestructuras i KUKE podpisały umowę o współpracy

Polska agencja wsparcia eksportu KUKE i Propav Infraestructuras, międzynarodowa firma specjalizująca się w rozwoju infrastruktury na rynkach Afryki i Ameryki Południowej, podpisały porozumienie o współpracy, które umożliwi polskim eksporterom włączenie się w łańcuchy dostaw w ramach globalnych projektów koncernu. To pierwsza tego typu umowa w historii KUKE.

Wychodzenie na zagraniczne rynki i samodzielne poszukiwanie na nich odbiorców to dla małych i średnich firm zadanie trudne, kosztowne i obarczone ryzykiem. Skorzystanie ze wsparcia doświadczonego partnera biznesowego sprawi, że znacznie rosną szanse na zdobycie atrakcyjnych kontraktów i rozpoczęcie bądź wzmocnienie międzynarodowej ekspansji.

KUKE nie tylko ubezpiecza należności handlowe, inwestycje i zapewnia finansowanie polskim i zagranicznym przedsiębiorcom, ale też pomaga im znajdować biznesowe okazje, by mogły szybciej się rozwijać.

Temu służy nasz program Shop in Poland. Globalne podmioty, najczęściej generalni wykonawcy, zgłaszają nam informacje o zapotrzebowaniu na produkty czy usługi niezbędne w realizowanych przez nie przedsięwzięciach. My przekazujemy to polskim firmom, które zgłosiły nam zainteresowanie skorzystaniem z takich możliwości. Później pozostaje tylko uzgodnienie warunków kontraktu między stronami. A my w tym czasie organizujemy finansowanie projektu i dbamy o to, by polski dostawca na pewno otrzymał zapłatę. Propav Infraestructuras to ceniony ekspert od rynków wschodzących i pierwszy zagraniczny podmiot, z którym KUKE sformalizowała współpracę w ramach programu Shop in Poland”– mówi prezes KUKE Janusz Władyczak.

Dzięki porozumieniu polscy eksporterzy będą mogli w łatwy sposób szukać możliwości dołączenia jako dostawcy do projektów realizowanych przez Propav Infraestructuras.

Umowa wyznacza początek strategicznego sojuszu, który – jesteśmy pewni – przyniesie obopólne korzyści. Widzimy mnóstwo możliwości zaangażowania w nasze projekty polskich eksporterów. Koncentrujemy się początkowo na inicjatywach związanych z kontynentem afrykańskim, szczególnie w sektorach infrastrukturalnym, kolejowym, energetycznym i wodociągowym. Jesteśmy podekscytowani perspektywą współpracy z KUKE i nie możemy się doczekać realizacji projektów, które przyczynią się do wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w regionach gdzie jesteśmy aktywni” – dodaje Cristiano Becker Hees, dyrektor ds. strukturyzowania transakcji w Propav Infraestructuras.

Umowa zakłada m.in., że KUKE będzie ułatwiać bezpośrednie kontakty polskich firm z Propav Infraestructuras, by udostępniać oferty współpracy i ich warunki. Pierwszą okazją są wspólne warsztaty dla krajowych eksporterów podczas warszawskiego Forum Biznesu 2023 organizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Strony będą także prowadzić szkolenia i dzielić się z polskimi przedsiębiorcami wiedzą na temat specyfiki rynków afrykańskich, co będzie wsparciem dla internacjonalizacji ich działalności.

Udział polskich dostawców w projektach Propav Infraestructuras umożliwi udzielenie przez KUKE wsparcia w postaci ubezpieczenia od ryzyka politycznego i kredytowego, ułatwiając finansowanie tych przedsięwzięć.

KUKE i Propav Infraestructuras angażują się w realizację inwestycji zagranicznych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, zapewniając wzrost jakości życia społeczności lokalnych i w poszanowaniu środowiska naturalnego.