SatRev wyniesie w 2024 r. dedykowanego satelitę dla TelePIX

TelePIX

Wrocławska spółka z sektora kosmicznego, SatRev podpisała umowę z południowokoreańską firmą TelePIX. Spółka opracuje w ramach kontraktu 10 kilogramowego satelitę 6U zawierającego na pokładzie instrument optyczny AI firmy TelePIX. Wyniesienie satelity planowane jest na 2024 r.

TelePIX jest wiodącym koreańskim dostawcą rozwiązań elektrooptycznego obrazowania o wysokiej rozdzielczości do obserwacji powierzchni Ziemi, a także oprogramowania i usług analizy dużych zbiorów danych obrazów satelitarnych oraz funkcjonowania stacji naziemnych. Kontrakt podpisany jest w ramach programu satelitarnego TelePiX Blue Carbon AI. SatRev wraz z TelePiX wspólnie opracują dedykowanego satelitę na bazie opracowanej przez SatRev platformy ScopeSat oraz opracowanego przez TelePiX instrumentu optyczny średniej rozdzielczości (GSD 3.8@500km Panchromatyczny) oraz pierwszego na świecie pokładowego porcesora (OBP) przeznaczonego do wykorzystania przez algorytm monitorujący AI „blue carbon”. Projekt zakłada opracowanie platformy, integrację i wyniesienie oraz operowanie satelitą.

Porozumienie zawiera także umowę licencyjną na zdjęcia wykonane przez satelitę, dzięki czemu współpraca zaowocuje płynnym dostępem do obrazowania południowo-koreańskiego partnera dla klientów w Unii Europejskiej.

W projekcie zostaną wykorzystane opracowane już przez nas rozwiązania takie jak technologie stworzone w celu obsługi rewolucyjnego rozkładanego instrumentu optycznego DeploScope oraz wiele innych modułów stosowanych już w naszych satelitach operujących na orbicie. Jest to też szansa na opracowanie nowych rozwiązań, co daje nam także perspektywę na dalszą współpracę zarówno z TelePIX jak i innymi partnerami – deklaruje Grzegorz Zwoliński, założyciel i Prezes SatRev.

W razie powodzenia misji przewidywana jest dalsza współpraca zakładająca opracowanie kolejnych satelitów w podobnych gabarytach. W dalszej perspektywie możliwa jest wspólny rozwój platformy o wielkości 16U w celu integracji jeszcze większego instrumentu optycznego.