Proponowane zmiany w zarządzie Ronson Europe

Tomasz Łapiński, członek zarządu Ronson Europe
Tomasz Łapiński, członek zarządu Ronson Europe

Rada nadzorcza Ronson Europe zaproponowała, aby nowym prezesem Spółki został Nir Netzer. Zastąpi on na tym stanowisku Tomasza Łapińskiego, który we wrześniu zapowiedział rezygnację z pełnionej funkcji. Tomasz Łapiński będzie pełnić swoje obowiązki do czasu walnego zgromadzenia, zwołanego na 20 listopada, które oficjalnie zatwierdzi zmiany w zarządzie dewelopera. Zapewni to płynne przekazanie obowiązków nowemu prezesowi.

Kandydat na prezesa Ronson Europe ma szerokie doświadczenie w zarządzaniu spółkami o zasięgu międzynarodowym. Od 2009 r. Nir Netzer pełni funkcję prezesa zarządu DEN Financial Consultancy LTD, izraelskiej spółki, która inwestuje, współfinansuje oraz zapewnia usługi finansowe dla firm krajowych oraz zagranicznych, wspierając je w zakresie prowadzenia inwestycji, finansowania, pozyskiwania funduszy oraz realizacji projektów.

W latach 2008-2009 Nir Netzer zajmował stanowisko prezesa zarządu G.H. East Europe Limited, międzynarodowego dewelopera posiadającego oddziały w Rumunii oraz w Polsce. Wcześniej, w latach 2003-2007 był on Dyrektorem Finansowym Engel East Europe N.V. (EEE), spółki deweloperskiej notowanej na AIM London Market. W Engel East Europe Nir Netzer odpowiadał za relacje z udziałowcami, inwestorami oraz strategicznymi partnerami, jak również za kwestie związane z finansami, podatkami, raportowaniem oraz księgowością.

Swoją karierę zawodową Nir Netzer rozpoczął w PwC Israel, gdzie pracował w latach 1998-2003 jako audytor zajmujący się zarządzaniem projektami audytorskimi dla krajowych oraz międzynarodowych klientów związanych z rynkiem nieruchomości, hi-tech, przemysłem, branżą medyczną oraz innymi obszarami działalności gospodarczej.

W opinii rady nadzorczej Ronson Europe, Nir Netzer wniesie do zarządu nową myśl zarządczą i energię, oraz znaczącą wiedzę i umiejętności z korzyścią dla dalszego rozwoju działalności Spółki i jej akcjonariuszy.

Zmiana na stanowisku prezesa zarządu zostanie oficjalnie zatwierdzona przez nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które zostało zwołane na 20 listopada br. WZA ma także zdecydować o powołaniu Shmuela Rofe do rady nadzorczej Ronson Europe. Zastąpi on Mikhal Shapirę, która we wrześniu br. zrezygnowała z członkostwa w radzie nadzorczej ze względów osobistych.

Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza Ronson Europe, jednogłośnie zarekomendowały podjęcie zaproponowanych uchwał przez WZA.