Prospekt emisyjny obligacji Alior Bank zatwierdzony

0
Zarząd Alior Bank 2017

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny dotyczący obligacji Alior Banku. Umożliwia on emisję zarówno obligacji zwykłych, jak i podporządkowanych – o łącznej wartości nominalnej do 1,2 mld złotych.

Zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego prospekt zezwala na przeprowadzanie w ciągu roku od jego zatwierdzenia wielokrotnych emisji obligacji zwykłych i podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej do 1,2 mld zł, przy czym maksymalna łączna wartość nominalna emitowanych obligacji podporządkowanych nie przekroczy kwoty 600 mln zł.

Wartość nominalna jednej obligacji zwykłej może wynieść 100 zł lub wielokrotność tej kwoty, przy czym bank będzie każdorazowo informował o jej wysokości podczas publikacji ostatecznych warunków emisji danej serii. Z kolei wartość nominalna jednej obligacji podporządkowanej będzie wynosić 100 tys. zł. Tak wysoki nominał wynika stąd, że ze względu na charakter obligacji podporządkowanych, Alior Bank zamierza ograniczyć ich sprzedaż wyłącznie do klientów zamożnych i instytucjonalnych.

Nowy prospekt emisyjny otwiera drogę do pozyskania przez bank dodatkowych środków wzmacniających naszą pozycję kapitałową. Jestem przekonany, że tak jak w przypadku wcześniejszych emisji, i tym razem nasze obligacje spotkają się z dużym zainteresowaniem rynku – mówi Filip Gorczyca, wiceprezes zarządu Alior Banku odpowiedzialny za pion finansów.