Przedsiębiorcy potrzebują wsparcia – inaczej przed nami bankructwa i zwolnienia, a biurowce opustoszeją

Zespół Parlamentarny

Merytorycznie i z konkretnymi wnioskami. Takie było spotkanie Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego w Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie

Na wniosek Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie w poniedziałek odbyło się specjalne posiedzenie Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego. Naszym celem było przekazanie parlamentarzystom z naszego miasta i regionu, jak ciężka jest sytuacja zachodniopomorskich przedsiębiorców. Poprosiliśmy o wstawiennictwo i skuteczniejszy lobbing na rzecz takich branż jak: gastronomia, turystyka, hotelarstwo, transport czy branża kreatywna. Prezydium Izby zaapelowało także o przygotowanie uniwersalnych przepisów, które będą wspierać przedsiębiorców w utrzymaniu płynności finansowej, co w czasach pandemii jest trudną sprawą. Wszystkim parlamentarzystom bardzo dziękujemy za konstruktywną dyskusję.

„Bez wsparcia obudzimy się z sytuacją, że bezrobocie będzie dwukrotnie wyższe, a biurowce opustoszałe”

Spotkanie w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie jest odpowiedzią na prośbę zachodniopomorskich przedsiębiorców. W minionym tygodniu Prezes Hanna Mojsiuk oraz Prezydium Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie zaapelowało do zachodniopomorskim parlamentarzystów o spotkanie i dyskusję na temat sytuacji przedsiębiorców w czasie pandemii. Jak mówiła Prezes Hanna Mojsiuk: przedsiębiorcy nie wytrzymają drugiego lockdownu. Politycy debatowali jak wesprzeć regionalną gospodarkę.

– Jako przedsiębiorcy występujemy do parlamentarzystów z apelem o lobbing w naszym imieniu, nasza inicjatywa ma na celu uświadomienie parlamentarzystom, że gospodarka to podstawa regionalnego rozwoju. Bez Państwa wsparcia obudzimy się z sytuacją, że bezrobocie będzie dwukrotnie wyższe, biurowce opustoszałe, a restauracje i hotele puste oraz bez perspektyw na dalsze funkcjonowanie – mówiła Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk.

Pani Prezes zaprezentowała także ogólne postulaty, które Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie ocenia jako konieczne do wprowadzenia, by sektor MŚP mógł przetrwać trudny czas spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa: – Obniżenie stawek podatku VAT, odroczenie płatności składek na ubezpieczenia społeczne, wsparcie w dostępie do pożyczek obrotowych i płynnościowych, brak ozusowania umów cywilnoprawnych, zaprzestanie realizacji planów wprowadzenia podatku CIT dla spółek komandytowych oraz ochrona przedsiębiorców przed zajęciem komorniczym i przywrócenie (choćby czasowe) zakazu handlu w niedzielę – mówiła Hanna Mojsiuk, Prezes Izby. – Naszym postulatem jest stworzenie funduszu do programów cyfryzacji oraz funduszu gospodarczego do sfinansowania środków dezynfekcyjnych – mówiła Hanna Mojsiuk.

„To, co jest bulwersujące to zaskoczenie całego biznesu tymi zmianami”. Przedsiębiorcy mówią: NIE dla komandytowych CIT

Jednym z najważniejszych postulatów omawianych podczas spotkania przedsiębiorców zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej z zachodniopomorskimi parlamentarzystami było omówienie rządowych planów podwójnego opodatkowania spółek komandytowych. Z inicjatywy Skarbnika Izby Michała Wojtasa zapoczątkowana została inicjatywa „NIE dla komandytowych CIT”, w którą zaangażowaliśmy przedsiębiorców. Efektem jest projekt, który został przedłożony zespołowi.

– Przygotowaliśmy szereg postulatów. To nie jest czas na wprowadzanie dramatycznych zmian w systemie podatkowym, to uderzenie w sektor MŚP działający w formule spółek komandytowych. Proces legislacyjny jest nieprzejrzysty, zmiany, które zostały uchwalone przez KFP dopiero niedawno zostało opublikowane na stronach sejmowych. Przedsiębiorcy nie dostali wiele czasu, by zapoznać się ze zmianami. Praca nad projektem nie jest wprost wpisana w program obrad, a jako formuła dodatkowa rozważana przy wprowadzeniu do porządku dziennego. To, co jest bulwersujące to zaskoczenie całego biznesu tymi zmianami. Biznes planuje swoje działania, inwestycje, projekty z wyprzedzeniem. Potrzebujemy czasu, by dostosować swoje dalekosiężne plany do zmian systemowych. To zaskakiwanie przedsiębiorców bez możliwości dania im szans na reakcje. Te zmiany dotyczą spółek krajowych, a nie dotyczą spółek zagranicznych działających na terenie kraju, odstraszają zagraniczny biznes i sprawiają, że jesteśmy niekonkurencyjni – mówi Michał Wojtas.

 Przewodniczący podsumowuje

– Głos przedsiębiorców, którzy od wielu lat tworzą w naszym regionie miejsca pracy musi być przez polityków słyszany. Dlatego opinie Północnej Izby Gospodarczej, która stanowi największy samorząd gospodarczy w tej części Polski są dla nas bardzo istotne.  Ludzie prowadzący firmy walczą dziś o utrzymanie miejsc pracy i swój byt. Tym bardziej nie mogę zrozumieć postępowania rządu, który w trudnym czasie epidemii postanowił nałożyć na przedsiębiorców nowe podatki! Dodatkowe koszty nałożone na spółki komandytowe to po prostu cios w polskich przedsiębiorców. Wygląda na to, że rząd musi jakoś zasypać wielką dziurę budżetową i po prostu postanowił dokonać kolejnego skoku na portfele tych, którzy uczciwie płacą podatki – podsumował spotkanie Arkadiusz Marchewka, poseł i przewodniczący Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego.