Przemysł hamuje. Spadają zamówienia eksportowe

Produkcja

We wrześniu br. wskaźnik PMI osiągnął wartość 50,5 pkt. To najniższy odczyt od niemal dwóch lat – czyli od października 2016 roku – podał Markit.

W świetle dzisiejszych wyników badania PMI, odnotowujemy dalsze osłabienie tego wskaźnika. We wrześniu wyniósł on 50,5 pkt, podczas gdy przed miesiącem 51,4 pkt. To trzeci z kolei miesiąc spadków, który doprowadził do osiągnięcia minimum z ostatnich 23 miesięcy. 50,5 pkt to wynik bliski progowej wartości 50 pkt, sugerującej oznaki stagnacji.
Wygląda na to, że szczyt cyklu koniunkturalnego jest już za nami. Przedsiębiorstwa sektora przetwórstwa przemysłowego sygnalizują to w wielu aspektach.

Menedżerowie logistyki obserwują spadek nowych zamówień (w tym, najsilniejszy spadek zamówień eksportowych od czterech lat) i związane z nim zmniejszenie niezrealizowanych zamówień. Aktywność zakupowa firm została mocno ograniczona, a zatrudnianie nowych pracowników odbywa się z mniejszą intensywnością (10-miesięczne minimum). Ponadto, odnotowano mniejszy wzrost okresu dostaw (zwiastując mniejszą presję na podwykonawcach), któremu towarzyszyło osłabienie wzrostu cen nakładów.

Mimo ogólnie dobrych perspektyw przed polskim przetwórstwem przemysłowym, osłabienie pozytywnego trendu jest widoczne. Za zwalniające moce produkcyjne odpowiada w znacznym stopniu mniejsze zainteresowanie polskimi produktami partnerów zagranicznych, wynikające ze spowolnienia przemysłu zachodnioeuropejskiego.

Konfederacja Lewiatan