PMI najniżej od prawie dwóch lat

praca przemysł

PMI w polskim przetwórstwie przemysłowym spadł do 50,5 pkt. we wrześniu z 51,4 w sierpniu (i 53,8 w 2q18). Odczyt wskaźnika był trzeci miesiąc z rzędu niższy od najniższej prognozy w konsensusie. Jednocześnie był na najniższym poziomie od października 2016 sygnalizując drugi miesiąc z rzędu, że polska gospodarka minęła szczyt cyklu koniunkturalnego.

Powrót PMI we wrześniu do poziomu przeciętnej długookresowej sygnalizuje, że przetwórstwo znalazło się blisko bariery oddzielającej ekspansję od spowolnienia.

Niski odczyt odzwierciedla spadek nowych zamówień (po raz pierwszy od dwóch lat), w tym zamówień eksportowych (najszybciej od 4 lat). Mimo spadku zamówień, produkcja przemysłowa nadal rosła, przy czym malały zaległości produkcyjne.

Reakcją firm na niższy napływ zamówień był zmniejszony popyt na pracę. Subkomponent zatrudnienia był najsłabszy od 10 miesięcy. W kolejnych miesiącach ankietowane firmy obniżają prognozy poziomu produkcji (szósty miesiąc z rzędu).

Ankieta PMI pokazała na dalszy spadek presji cenowej, przy czym głównym czynnikiem pchającym ceny w górę były ceny surowców. Ceny wyrobów gotowych rosły w tempie najsłabszym od czterech miesięcy.

Luźny związek PMI ze wzrostem PKB w ostatnich latach sugeruje jedynie, że tempo wzrostu PKB zapewne będzie się obniżać w drugiej połowie roku. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że wskazania indeksu PMI są najbardziej pesymistyczne spośród głównych wskaźników koniunktury.

Źródło: PKO Bank Polski