Przemysł meblarski w dobrej kondycji finansowej, ale ma długi

0

Tysiące ludzi na całym świecie siedzą przy polskich stołach i na polskich kanapach. W meblach Polska jest eksportową potęgą. Branży sprzyjają też rosnące zakupy rodaków. Niezłą kondycję finansową producentów mebli potwierdza wywiadownia gospodarcza Bisnode Polska. Mimo, tego część firm i tak nie płaci terminowo swoich zobowiązań. Szczególnie niesolidne są duże przedsiębiorstwa, do których należy większość z ponad 150 mln zł zaległości na rzecz kontrahentów i banków – wynika z danych BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowych.

Na branżę producentów mebli składa się w  Polsce ponad 31,7 tys. firm, zatrudniających ok.  150 tys. osób. Kolejnych ponad 90 tys. osób pracuje w powiązanej z producentami mebli, branży drzewnej. Nasz kraj z prawie 5 proc. udziałem znajduje się na czwartej pozycji wśród eksporterów mebli, tuż za Chinami, Niemcami i Włochami.  Wiele wskazuje, że pod względem sprzedaży, miniony rok okaże się dla branży rekordowy.

Wśród polskich producentów mebli zaległości ma co szósta duża firma i co 22. mała

Wśród  ok. 31,7 tys. firm produkujących meble – 1 878 stanowią spółki prawa handlowego, reszta to firmy jednoosobowe lub spółki cywilne. – Oczywiście to głównie pierwsza grupa firm stoi za potęgą eksportową Polski, ale również jak wynika z danych BIG InfoMonitor oraz BIK za większością przeterminowanych o co najmniej 60 dni płatności rat kredytów oraz zobowiązań wobec kontrahentów na kwotę powyżej 500 zł – zwraca uwagę Mariusz Hildebrand, wiceprezes BIG InfoMonitor. Na 150,1 mln zł niesolidnie spłacanych długów producentów mebli – 78,4 mln zł to zaległości największych firm. Odpowiadają za nie 293 większe przedsiębiorstwa czyli 15,6  proc. Średnio wypada na jedno 267,5 tys. zł zaległości. W puli prawie 30,17 tys. małych firm, 71,7 mln zł zaległości należy do 1338 producentów, nie płaci więc na czas 4,4 proc. Przeciętna zaległość małej firmy producenckiej to 53,57 tys. zł. Ciekawym zjawiskiem jest fakt, że wśród dużych firm 15 na 100 nie reguluje swoich zobowiązań  terminowo a wśród małych jedynie 4 na 100.

Znacznie wyższy odsetek niepłacących na czas dużych firm, potwierdza  dominujące na rynku przekonanie, że duży może więcej, a mały może na pieniądze poczekać. Co niestety często dla małych podmiotów kończy się sporymi problemami, a w ostateczności upadłością  – mówi Mariusz Hildebrand.

Producenci mebli
Wielkość firmy Liczba firm ogółem Liczba dłużników Udział dłużników Kwota zaległości (zł) Przeciętna zaległość (zł)
spółki prawa handlowego 1 878 293 15,6% 78 377 574 267 500
firmy z CEIDG oraz spółki cywilne 30 164 1 338 4,4% 71 682 597 53 574

*firmy zarejestrowane w KRS, **firmy zarejestrowane w CEIDG

Źródło: BIG InfoMonitor, BIK

Niemal dwóch na trzech producentów mebli jest w dobrej kondycji finansowej

Z danych wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska wynika, że branża meblarska ma się całkiem  nieźle. Z analizy przeprowadzonej na 5,6 tys. firm widać, że w bardzo dobrej i dobrej kondycji finansowej jest niemal dwie trzecie producentów mebli. W słabej sytuacji jest jedna trzecia, a w bardzo  słabej – 4,5 proc.

Czytaj również:  Polska daleko w tyle w leczeniu raka prostaty. Pacjenci apelują o zmianę w programie lekowym
kondycja finansowa firm meblarskich
Źródło: Bisnode Polska, analiza objęła 5,6 tys. firm

Sytuacja wyglądałyby gorzej gdyby nie odnotowana w ostatnich latach poprawa. Przemysł meblarski narażony jest bowiem na wahania koniunktury zarówno w kraju, jak i na świecie, czego konsekwencje mocno odczuwał w okresie po globalnym kryzysie finansowym, w latach 2009-2013. Załamanie popytu było przyczyną wielu negatywnych zjawisk, od spadku marż, pogorszenia się płynności finansowej, wzrostu zadłużenia, wydłużenia okresu rotacji zapasów i należności, po nasilenie się liczby upadłości firm. Przełom nastąpił dopiero w trakcie 2013 r. – Obecnie dobrze rokują: sięgający około 10 proc. wzrost eksportu, wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz niskie notowania złotego. Zagrożeniem mogą być rosnące koszty pracy,  dostęp do surowców a także niewysokie marże – mówi Mariusz Hildebrand, wiceprezes BIG InfoMonitor. Znaczna część eksportowanych mebli realizowana jest bowiem pod marki zagraniczne – dla zagranicznych sieci handlowych i producentów mebli, to przekłada się na niższą rentowność produkcji. Ilustracją tego zjawiska jest fakt, że choć w eksporcie wartościowo plasujemy się na czwartym miejscu, to pod względem ilości eksportowanych mebli ustępujemy jedynie Chinom –  kilogram polskich mebli jest o około połowę tańszy, niż niemieckich, czy włoskich.

80% eksportu mebli trafia do Niemiec, miłośników polskiego wzornictwa znajdziemy też w Katarze i Singapurze

Polscy producenci najwięcej eksportują do Niemiec (80 proc. produkcji), następnie do Wielkiej Brytanii,  Czech, Francji, Holandii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Hiszpanii, Belgii oraz Włoch*. Na Europie jednak nie poprzestają, bo nasze meble eksportowane są także do tak egzotycznych krajów jak: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Singapur, Mongolia czy Katar.

Jak uzupełnia Bisnode, na ocenę kondycji finansowej firm z sektora produkującego meble bezpośredni wpływ miały takie wskaźniki jak płynność, wysokość zadłużenia i rentowność. Dodatkowo wzięta została pod uwagę zdolność finansowa podmiotu, poziom zarejestrowanych, przeterminowanych płatności, zarejestrowane wnioski z sądów gospodarczych o upadłość lub postępowanie naprawcze, ogłoszenie upadłości, rozpoczęcie procesu likwidacji oraz negatywne sygnały prasowe.

Ocena kondycji finansowej branży odbywała się na podstawie danych finansowych nie starszych niż dwa lata. W przypadku spółek prawa handlowego za podstawę do oceny brano bilans i rachunek wyników. W przypadku podmiotów nieprowadzących pełnej księgowości oparto się na danych o przychodach, kosztach i wyniku finansowym podmiotu zadeklarowanych przez właścicieli firm.

*źródło raport Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli