Przygotuj się na przyszłe dane makroekonomiczne

forex inwestycje

W przyszłym tygodniu dane makroekonomiczne zostaną zdominowane przez publikację z dwóch gospodarek: Strefy Euro oraz Stanów Zjednoczonych. W poniedziałek zostaną opublikowane amerykańskie dochody oraz wydatki osobiste. We wtorek poznamy japońską stopę bezrobocia, australijską oraz europejską koniunkturę w przemyślę. Oprócz tego zostanie opublikowany wzrost gospodarczy w Strefie Euro oraz niemiecka inflacja. Środa zostanie zdominowana przez rynek pracy. O 11 poznamy europejską stopę bezrobocia, natomiast o 14:15 amerykański przedsmak piątkowych danych makroekonomicznych – ADP.

Oprócz tego zostanie opublikowany koszt pieniądza w Stanach Zjednoczonych. W przedostatni dzień sesji zostanie opublikowany chiński oraz amerykański PMI. Z kolei jak w co każdy pierwszy piątek nowego miesiąca należy przygotować się na podwyższoną zmienność spowodowaną przez publikację danych z amerykańskiego rynku pracy.

Najistotniejsze dane makro dla Australii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Strefy Euro, Nowej Zelandii, Japonii, Wielkiej Brytanii

Najistotniejsze dane makro dla Australii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Strefy Euro, Nowej Zelandii, Japonii, Wielkiej Brytanii

Źródło: Admiral Markets

Stany Zjednoczone – publikacja stóp procentowych oraz rynek pracy

Przyszły tydzień będzie ważny dla ekonomistów, którzy analizują stan gospodarki amerykańskiej. Po pierwsze dowiemy jak szybko rosną dochody oraz wydatki osobiste. Pamiętajmy, że gospodarka amerykańska oparta jest na konsumpcji, natomiast ostatnie podwyżki stóp procentowych utrudniają jej zwiększeniu. Mniejszy wzrost konsumpcji od zakładanego wpłynie negatywnie na wzrost gospodarczy, zatem jest to bardzo ważna zmienna.

Kolejną ważną informacją będą stopy procentowe, konsensus rynkowy nie spodziewa się żadnej zmiany w koszcie pieniądza.

stopy procentowa usa

Źródło: Bloomberg

Prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych 31 stycznia wynosi jedynie 3.3 procenta. Z kolei w marcu prawdopodobieństwo kosztu pieniądza wyceniane jest na 88.6%.

To nie wszystko, jak zawsze w pierwszy piątek miesiąca o godzinie 14:30 poznamy dane z amerykańskiego rynku pracy. prócz samych miejsc pracy poznamy stopę bezrobocia oraz czynnik, który na przełomie ostatnich kilku miesięcy jest najważniejszy – płaca godzinowa.

Stopa bezrobocia spada sukcesywnie od 2009 roku. Aktualnie znalazła się na poziomie 4.1 procenta, co sugeruje bezrobocie naturalne. Jest to wielkość bezrobocia w warunkach równowagi na rynku pracy. Jest to odsetek siły roboczej obejmujący tych, którzy nie chcą podjąć pracy przy płacy realnej zapewniającej równowagę i są dobrowolnie bezrobotni. W takich warunkach powinniśmy zobaczyć rosnącą inflacje oraz presję na wzrost płacy, jeżeli płaca pozostaje na takim samym miejscu, to mamy do czynienia z niezdrowym rynkiem pracy oraz zaniżoną stopą bezrobocia.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje na rynku możemy wyróżnić kilka scenariuszy zachowania dolara amerykańskiego po opublikowaniu danych makroekonomicznych.

notowania eurusd reakcja dane

Źródło: Opracowanie własne

Oczywiście powyższy scenariusz nie musi się sprawdzić, ponieważ w trakcie publikacji na rynek walutowy mogą wpływać inne czynniki.

Instrument do obserwacji

Notowania złota dotarły do bardzo ważnej strefy podaży, która została utworzona przez szczyt z 2016 roku. Ostatnia próba przebicia oporu została zakończona mocną wyprzedażą, czy tym razem będzie tak samo? Przebicie wspomnianej strefy otworzy drogę dla kupujących w okolicę 1400 USD za uncję. Z kolei niepowodzenie byków oraz kontra byków może zepchnąć notowania kruszcu w okolicę 1300 USD.

Notowania złota, interwał tygodniowy

Przygotuj się na przyszłe dane makroekonomiczne 1Źródło: Admiral Markets

Dział Analiz Admiral Markets