Raiffeisen Bank największym faktorem na rynku, w 2010 r. zanotował 31% wzrost obrotów

0
Raiffeisen Polbank
Raiffeisen Polbank

Kolejny rok z rzędu Raiffeisen Bank Polska zakończył na pozycji lidera rynku faktoringowego. W 2010 r. zanotował obroty w wysokości 13,43 mld zł, czyli o 31% większe niż rok wcześniej. Liczba skupionych faktur wzrosła aż o 53% do 582 tys.

„Rekordowe obroty i powrót do wysokiej dynamiki wzrostu w 2010 r. to efekt poprawiającej się sytuacji gospodarczej w kraju i u naszych partnerów handlowych oraz zwiększenia liczby transakcji między przedsiębiorstwami. Bardzo wyraźnie widać to w handlu z odbiorcami zagranicznymi. Ten rodzaj faktoringu to już ponad 30% naszego biznesu. Bank pozyskał kolejnych kilkuset klientów, którzy nauczeni doświadczeniami niedawnego kryzysu uznali faktoring za doskonałe narzędzie do zachowania optymalnej płynności i zarządzania wierzytelnościami” – komentuje Paweł Kacprzak, Dyrektor ds. Faktoringu Raiffeisen Bank Polska.

Bank, który w listopadzie dołączył do Polskiego Związku Faktorów, odpowiada za 1/4 obrotów notowanych przez jego członków. Najlepszy dla banku tradycyjnie okazał się czwarty kwartał, gdy zdołał wykupić faktury na kwotę 3,92 mld zł. Statystyki wskazują, że przedsiębiorcy nie ograniczali się do realizowania faktoringu jedynie w przypadku transakcji na duże kwoty, ale w pełni korzystają z zalet elektronicznej platformy R-Faktor.

„Faktoring zaczyna być wreszcie traktowany jako sposób zarządzania wszystkimi przepływami pieniężnymi poprzez połączenie dwóch swoich odmian: klasycznej i odwrotnej. Dzięki temu jest elastycznym narzędziem do regulowania zobowiązań jak i do zarządzania należnościami. W trakcie kryzysu i tuż po nim kluczowego znaczenia nabrał aspekt dyscyplinowania dłużników i kontroli wierzytelności, teraz ponownie coraz bardziej liczy się kwestia finansowania zważywszy na trudności z dostępem do kredytu dla wielu przedsiębiorstw” – powiedział Paweł Kacprzak.

W 2010 r. do oferty Banku wszedł mikrofaktoring przeznaczony dla najmniejszych przedsiębiorstw, nie prowadzących pełnej księgowości, z obrotami poniżej 4 mln zł rocznie. Usługa funkcjonuje w formie faktoringu niepełnego przy bardzo uproszczonej procedurze wykupu, która w zdecydowanej większości transakcji wymaga tylko przesłania za pomocą systemu R-Faktor informacji na temat wystawionych faktur.
Raiffeisen Bank Polska zajmował 1. miejsce pod względem wielkości obrotów faktoringowych w latach 2006-07 oraz w roku 2009, a w 2008 uplasował się na 2. pozycji, będąc jednocześnie liderem faktoringu wśród banków. Jego udział w krajowym rynku wynosi ok. 20%.

Czytaj również:  Spółki gamingowe w centrum uwagi