Ranking cytowań mediów w roku 2016

0

1. Dzienniki ogólnopolskie

W roku 2016 liderem zestawienia w grupie dzienników ogólnopolskich została Gazeta Wyborcza (2563). Publicyści odwoływali się m.in. do tekstu pt. „Pierwsza dama tańczy sama” pióra Małgorzaty I. Niemczyńskiej, opublikowanego w tej gazecie 9 kwietnia. Dziennikarze dyskutowali na temat złamania zasady niewkraczania w życie prywatne osób na najwyższych stanowiskach. Drugie miejsce zajęła Rzeczpospolita (1815). Warto wspomnieć o marcowym tekście, w którym redaktorzy – pod wpływem wydarzeń związanych z inwigilacją dziennikarzy – wspominali aferę hazardową opisaną w 2008 roku przez Rzeczpospolitą. Na trzecim uplasował się Fakt (823).  Na kolejnych pozycjach znalazły się: Przegląd Sportowy (772), Dziennik Gazeta Prawna (695), Super Express (635), Puls Biznesu (242), Gazeta Polska Codziennie (184), Nasz Dziennik (181), Parkiet (21), Trybuna (18), Metrocafe.pl (1).

2. Dzienniki regionalne

Wśród dzienników regionalnych na pierwszej pozycji uplasował się dziennik Polska The Times (202). Drugie miejsce należało do Głosu Wielkopolskiego (145), a na trzecim miejscu znalazł się Dziennik Bałtycki (117).

3. Tygodniki ogólnopolskie

Wśród tygodników ogólnopolskich na pierwszej pozycji znalazła się Polityka (775). Cytowano m.in.  fragmenty artykułów Krzysztofa Masłonia, w których niepochlebnie odnosił się do twórców polskiej kultury (Olgi Tokarczuk i Andrzeja Stasiuka). Nawiązano do tych tekstów przy okazji rezygnacji Ryszarda Krynickiego z członkostwa w jury nagrody Angelus. W taki sposób poeta zaprotestował przeciwko obecności w jury Krzysztofa Masłonia. Drugie miejsce w naszym rankingu zajął Newsweek Polska (659), a trzecie – Do Rzeczy (618).

4. Dzienniki ogólnopolskie

Wśród dzienników ogólnopolskich najczęściej pisano o Gazecie Wyborczej (4281). Na drugim miejscu znalazła się Rzeczpospolita (2232), a na trzecim Przegląd Sportowy (899). Najwięcej informacji tradycyjnie pojawiło się na temat Gazety Wyborczej (1718).

5. Dzienniki regionalne

Wśród dzienników regionalnych na pierwszym miejscu znalazł się dziennik Polska The Times (250), na drugim Głos Wielkopolski (242), a na trzecim Dziennik Bałtycki (172). Najwięcej informacji pojawiło się na temat Głosu Wielkopolskiego (97).

6. Tygodniki ogólnopolskie

Wśród tygodników ogólnopolskich na pierwszym miejscu znalazła się Polityka (1261), na drugim Newsweek Polska (1100), a na trzecim Gazeta Polska (947). Najwięcej informacji pojawiło się na temat Gazety Polskiej  (644).

Czytaj również:  Spersonalizowane podejście do pacjenta przyszłością medycyny. Jest bardziej kosztowne, ale daje znacznie lepsze efekty terapeutyczne

7. Metodologia

Badanie przeprowadzono na podstawie dzienników i tygodników ogólnopolskich oraz dzienników regionalnych. Uwzględniono wszystkie artykuły, które ukazały się w mediach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., w których cytuje się i powołuje na badane media. Wyszukiwano tytuł pozycji uwzględniając pełną deklinację. Uwzględniono również nazwy potoczne, np. Rzepa (zamiast: Rzeczpospolita), jak i regionalne tytuły gazet z Grupy Polskapresse, o których często pisze się zamiennie np. Głos Wielkopolski lub Polska Głos Wielkopolski.

Cytowania i/lub informacje danego tytułu w tymże nie były uwzględnione w raporcie. Do sumy cytowań i/lub informacji nie zostały także wliczone wzajemne cytowania i/lub informacje między następującymi grupami tytułów*:

 • Gazeta Wyborcza, pl;
 • Fakt, Newsweek Polska, Przegląd Sportowy;
 • Rzeczpospolita, Parkiet;
 • Gazeta Polska Codziennie, Gazeta Polska;
 • Dziennik Bałtycki, Dziennik Łódzki, Dziennik Zachodni, Gazeta Krakowska, Gazeta Wrocławska, Głos Wielkopolski, Kurier Lubelski, Dziennik Polski, Express Ilustrowany, Nasze Miasto;
 • Echo Dnia, Gazeta Codzienna Nowiny, Gazeta Lubuska, Gazeta Pomorska, Gazeta Współczesna, Głos – Dziennik Pomorza, Kurier Poranny, Nowa Trybuna Opolska;
 • Express Bydgoski, Nowości;
 • Gazeta Olsztyńska, Dziennik Elbląski;
 • Wprost, Do Rzeczy.

*tytuły pogrupowano głównie na podstawie ich przynależności do tej samej grupy medialnej

Każdy artykuł został przeczytany i sklasyfikowany jako cytowanie bądź informacja. Suma cytowań i informacji oddaje rzeczywistą liczbę artykułów, w których pojawił się choć raz tytuł badanego medium. Pojawienie się tytułu kilkukrotnie w jednym artykule jest traktowane jako jedna wzmianka.

Jako cytowanie zaliczono wszystkie artykuły, które bezpośrednio cytowały i odwoływały się do artykułów umieszczonych w badanych mediach.

Klasyfikacja przebiegała m.in. na podstawie takich sformułowań jak:

 • Fakt pisze, informuje, itp.;
 • X w wywiadzie dla Rzeczpospolitej powiedział;
 • Według Gazety Wyborczej;

lub przytoczenia fragmentu tekstu w cudzysłowie czy podania źródła informacji – często w nawiasie,
np. (Fakt, 14.01.2016).

Jako informację potraktowano wszystkie inne wzmianki, w których była mowa o badanym źródle, m.in. rankingi sprzedaży.