Raport o kosztach utrzymania Sejmu, Senatu, prezydenta i premiera w 2015 roku

0
prezydent pałac prezydencki

Ponad 40 mln zł na odprawy, 16,6 mln zł na nowe biura z przejściem podziemnym, a także 11,3 mln zł na odznaczenia i ordery – to tylko niewielka część wydatków, przewidzianych w budżecie dwuizbowego parlamentu, prezydenta i premiera, za których działalność w 2015 roku zapłacimy przeszło 850 mln zł. Jak ustalił portal Money.pl, żadna z tych instytucji nie planuje oszczędności – trzy zwiększą budżet, a jedna utrzyma go na tym samym poziomie.

Rekordzistą okazała się Kancelaria Sejmu, która w porównaniu z bieżącym rokiem zwiększy wydatki o 51 mln zł. Wzrost będzie związany z zakończeniem kadencji parlamentu. Planowane wydatki na ten cel to to 32,2 mln zł. Największą część tej kwoty będą stanowiły odprawy posłów – 9,5 mln zł. „Odchodne” dostaną również ich pracownicy (1,9 mln zł), doradcy marszałka Sejmu (2,5 mln zł) oraz zatrudnieni w biurach kół poselskich (589 tys. zł).

Jeśli w jesiennych wyborach wybierzemy 300 nowych przedstawicieli – a takie są założenia Kancelarii Sejmu – październikowe wypłaty otrzyma 600 osób. Pochłonie to 3,3 mln zł, ale na tym nie koniec. Nowo wybrani mogą liczyć na pieniądze na wynajem i wyposażenie gabinetu, natomiast odchodzący parlamentarzyści dostaną zwrot opłat, związanych z wypowiedzeniem umów najmu.

Budżet Kancelarii Sejmu na 2015 rok
Źródło: Kancelaria Sejmu
2014 2015
Plan budżetowy 407,8 458,2
Świadczenia dla osób fizycznych 85,7 87,3
Wydatki bieżące jednostek budżetowych 294,5 326,5
Wydatki majątkowe 27,5 45.1

Koszty związane ze zmianą kadencji zostaną pokryte z puli na wydatki bieżące, która obejmie 326,5 mln zł. Jak pisze Money.pl, na pozostałe 294 mln zł złożą się zadania związane z działalnością izby niższej i jej organów obsługa i dokumentowanie posiedzeń Sejmu i prac komisji, współpraca międzynarodowa, popularyzacja wiedzy o parlamencie czy też wsparcie merytoryczne posłów.

Drugim powodem zwiększenia budżetu, są prace remontowo-budowlane, które uwzględniono w puli majątkowej. Przy ulicy Maszyńskiego za 16,6 mln zł powstają nowe biura. Będzie z nich korzystała Komisja do Spraw Służb Specjalnych oraz Straż Marszałkowska, która otrzyma nowoczesne centrum monitoringu.

Z kolei 87,3 mln zł kosztować będzie prowadzenie biur poselskich oraz wypłatę diet parlamentarnych. Według najnowszych danych Najwyższej Izby Kontroli przeciętne zatrudnienie w Kancelarii, w przeliczeniu na pełne etaty, wynosi 1206 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie 8183 zł brutto.

Droższy Senat

Planowany budżet Senatu na 2015 rok to 100,3 mln zł. Będzie wyższy w stosunku do 2014 roku o 5,9 mln zł. – Wzrost jest związany z realizacją zadań dotyczących zmiany kadencji – tłumaczy w Money.pl Aleksandra Leicht z Kancelarii Senatu. – Koszty zostały ustalone na poziomie niższym niż przy wyborach w 2011 roku, na poziomie 89 proc. W warunkach porównywalnych – bez opłat związanych ze zmianą kadencji – plan wydatków jest niższy o 1,9 mln zł.

Budżet Kancelarii Senatu na 2015 rok
Źródło: Kancelaria Senatu
2014 2015
Plan budżetowy 94,2 100,3
Świadczenia dla osób fizycznych 19,1 19,1
Wydatki bieżące jednostek budżetowych 70,2 78,4
Wydatki majątkowe 4,9 2,7

Plany Kancelarii Senatu zdominują wydatki bieżące. Za obsługę i dokumentowanie posiedzeń izby wyższej, komisji senackich, wsparcie merytoryczne senatorów, a także zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych zapłacimy 78,4 mln zł. Zmiana kadencji to koszt około 8 mln zł.

Druga pozycja w senackim budżecie to świadczenia na prowadzenie biur oraz na diety parlamentarne (19,1 mln zł). W porównaniu do 2014 roku zostaną utrzymane na identycznym poziomie. Wydatki majątkowe na 2015 rok będą przeznaczone na stworzenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa oraz remont klimatyzacji i wentylacji. Wyniosą 2,7 mln zł.

Czytaj również:  Jaką ochronę daje inwestorom Dyrektywa MiFID 2?

Według najnowszych danych Najwyższej Izby Kontroli, przeciętne zatrudnienie w urzędzie, w przeliczeniu na pełne etaty, wynosi 286 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie 7510 zł brutto.

Premier nie oszczędza

Ponad 125 milionów złotych przewidziano w projekcie przyszłorocznego budżetu na działalność Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Oznacza to wzrost o 26 tys. zł w stosunku do ustawy budżetowej na 2014 rok.

Na 93,7 mln zł zaplanowano koszty bieżące, czyli między innymi uposażenia 560 pracowników. Według danych Najwyższej Izby Kontroli, ich średnie miesięczne wynagrodzenie to 7768 złotych brutto. Poza wypłatami z tej kwoty pokrywane będą zakupy towarów i usług, a także inne opłaty związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizacją ich statutowych zadań.

Budżet KPRM na 2015 rok
Źródło: Projekt budżetu
2014 2015
Plan budżetowy 125,1 125,1
Dotacje i subwencje 20,6 20,6
Świadczenia dla osób fizycznych 2,3 2,4
Wydatki bieżące jednostek budżetowych 90,4 93,7
Wydatki majątkowe 4,5 1,5

Przeszło 20 mln zł przeznaczonych zostanie na dotacje i subwencje, 6,9 mln zł na współfinansowanie projektów z udziałem środków unijnych, a 1,5 mln zł na wydatki budżetowe. Na dotacje podmiotowe dla jednostek nadzorowanych przez premiera zaplanowano 125 mln zł. Pieniądze z kancelarii trafią między innymi do Ośrodka Studiów Wschodnich (9 mln zł), Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (8 mln zł), Rady do Spraw Uchodźców (700 tys. zł) i Rady do Spraw Polaków na Wschodzie (120 tys. zł).

U prezydenta bez rewolucji

Kancelaria Prezydenta nie zamierza wydać ani mniej, ani więcej niż w 2014 roku. – Projekt budżetu został określony na tym samym poziomie i wynosi 167,6 mln zł – tłumaczy w Money.pl Agnieszka Rylska-Tabaczyńsk z Kancelarii Prezydenta RP. – 3 grudnia projekt był rozpatrywany przez Sejmową Komisję Finansów Publicznych, która nie wprowadziła żadnych poprawek.

Dokładnie tyle samo wyniosą świadczenia dla osób fizycznych (1,1 mln zł), z których utrzymywane są biura byłych prezydentów (około 454 tys. zł), wypłaca się odszkodowania i odprawy pracowników (383 tys. zł), a także kupuje odzież reprezentacyjną (60,5 tys. zł).

Budżet Kancelarii Prezydenta na 2015 rok
Źródło: Kancelaria Prezydenta
2014 2015
Plan budżetowy 167,6 167,6
Dotacje i subwencje 30 30
Świadczenia dla osób fizycznych 1,1 1,1
Wydatki bieżące jednostek budżetowych 128,5 128,5
Wydatki majątkowe 8,1 8,1

Bez zmian pozostaną wydatki bieżące, stanowiące największą część budżetu (128,5 mln zł). Ponad 96 procent tej kwoty przeznacza się na zakup towarów i usług, a także wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń blisko 400 osób, które według danych NIK zarabiają miesięcznie średnio 9205 zł brutto.

Działalność Biura Bezpieczeństwa Narodowego w przyszłym roku kosztować ma 13,9 mln zł, a Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa za 30 mln zł będzie mógł odnowić zabytkowe budynki przed Światowymi Dniami Młodzieży w 2016 roku.

Dodatkowo w budżecie uwzględnia się tak zwane wydatki majątkowe. W 2015 roku zaplanowano je na kwotę 8,1 mln zł. Jak ustalił portal Money.pl, pracownicy będą mogli liczyć na nowy sprzęt telekomunikacyjny, biurowy, energetyczny, teleinformatyczny, a na komputerach ma pojawić się nowsze oprogramowanie. Plany przewidują też 11,3 mln zł na uroczystości związane z przyznawaniem przez prezydenta orderów i odznaczeń.