Zmieniają się zasady pozyskania dofinansowania na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Kwoty nie będą jednak wyższe

0

Pracodawca łatwiej otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia osoby z niepełnosprawnością i zostaną mu zwrócone koszty szkolenia i zatrudnienia asystenta dla osoby niepełnosprawnej. To główne zmiany, które wejdą w życie od stycznia. Wartości samego dofinansowania nie zmienią się – osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności podobnie jak w 2014 roku otrzyma dodatkowo 1800 zł.

1 stycznia 2015 roku wejdzie w życie wiele nowych przepisów, które wiążą się z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwaniem pomocy publicznej na zatrudnianie tychże osób – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Mateusz Brząkowski, radca prawny z Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Chodzi o nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która 28 listopada została przyjęta przez Sejm, a 23 grudnia podpisana przez Prezydenta RP. Nowe regulacje wynikają z dostosowania polskich przepisów do regulacji KE.

Najważniejsza zmiana w ocenie Brząkowskiego dotyczy uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obecnie aby otrzymać dofinansowanie, należy w przypadku nowego pracownika niepełnosprawnego uzyskać tzw. efekt zachęty. Chodzi o wyliczenie wskaźników pokazujących, że zatrudnienie takiej osoby spowoduje wzrost przeciętnego zatrudnienia ogółem oraz wzrost przeciętnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

– Ułatwienie będzie polegało na wykazaniu przez pracodawcę ogólnego wzrostu zatrudnienia tylko osób niepełnosprawnych. Tym samym uzyskanie efektu zachęty będzie łatwiejsze, a przez to szybciej pracodawcy dostaną dofinansowanie do wynagrodzeń – tłumaczy Mateusz Brząkowski.

Zmienią się także przepisy związane z refundacjami na wyposażenie kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, np. kosztów szkoleniowych czy tych związanych z wyposażeniem stanowiska pracy.

Według starych zasad przy zatrudnianiu osoby pomagającej osobie niepełnosprawnej nie było możliwości sfinansowania szkolenia dla tej osoby. Natomiast od 1 stycznia pracodawca sfinansuje nie tylko sam koszt wynagrodzenia asystenta osoby niepełnosprawnej, lecz także będzie mógł go przeszkolić z pieniędzy z PFRON-u – zaznacza radca prawny.

Z kolei niekorzystną zmianą jest spadek stopy refundacji ze środków PFRON z 80 do 70 proc. kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej.

Czytaj również:  Bezrobocie wzrosło. W tym roku nie będzie już tak łatwo znaleźć pracę

Plan budżetowy PFRON na 2015 rok nie zmienia się w sposób radykalny. Budżet funduszu to 4,8 mld zł, z czego 3 mld stanowi dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Refundacje na wyposażenie stanowiska pracy wynikają z góry założonej kwoty budżetowej. Pomoc zawsze uzyskają jednak tylko ci, którzy pierwsi złożyli wniosek – twierdzi Brząkowski.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku dofinansowań wynagrodzeń. Jak tłumaczy Mateusz Brząkowski, każdy pracodawca, który złożył wniosek, musi tę pomoc otrzymać. To powoduje, że kwota maksymalnego dofinansowania jest systematycznie obniżana.

Od kilku lat dostrzegamy, że wysokość pomocy jest coraz mniejsza. Co roku widzimy nowelizacje, które obniżają kwotę tej pomocy. Porównując jednak kwoty sprzed 5 lat z dzisiejszymi, widzimy, że w przypadku osób z lekkim czy umiarkowanym stopniem niepełnosprawności te pieniądze są mniejsze o jedną trzecią, a w niektórych przypadkach nawet o połowę – zauważa ekspert z POPON-u.

Podkreśla, że coraz mniejsza pomoc finansowa jest obecnie głównym powodem zwalniania osób niepełnosprawnych.

W 2015 r. pracodawcy zatrudniający osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności otrzymają 1800 zł, z umiarkowanym stopniem – 1125 zł oraz 450 zł w przypadku lekkich dysfunkcji zdrowotnych. Dodatkowe 600 zł dopłaty do wynagrodzenia otrzyma osoba z jednym z tzw. schorzeń specjalnych.

Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r., w Polsce jest 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Z kolei zgodnie z danymi Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w II kw. 2014 r. współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wyniósł 27,2 proc., wskaźnik zatrudnienia – 22,5 proc., a stopa bezrobocia – 17,4 proc.