Raport: Poręczenia kredytów w latach 2014 – 2016

0

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że obecnie w Polsce 370 tys. osób udzieliło poręczenia 305 tys. kredytów. Wśród nich 11,9 % jest spłacanych z opóźnieniem przekraczającym 90 dni, co niesie negatywne konsekwencje nie tylko dla właściciela kredytu, ale również dla jego żyranta. Czy w związku z tym z roku na rok zmniejsza się liczba osób poręczających kredyty?

W ciągu ostatnich 3 lat o ponad połowę (54,6%) spadła liczba poręczycieli. W porównaniu z rokiem 2014, w którym 572 tys. osób poręczyło 462 tys. kredytów, w 2016 r. liczba poręczycieli spadła o 202 tys., a liczba kredytów poręczonych zmniejszyła się o 154 tys. Rośnie średnia kwota poręczonego kredytu, która w 2016 r. wynosiła 38,9 tys. zł. Oznacza to wzrost o 26,3% w porównaniu do 2014 r. (30,8 tys. zł.) oraz 4,9% w porównaniu do 2015 r (37,1 tys. zł.).

Zjawisko mniejszego poręczania kredytów w dużym stopniu wynika z tego, że banki korzystają obecnie z zaawansowanych statystycznie metod oceny klientów oraz z informacji pozyskiwanych z baz zewnętrznych takich jak BIK  – mówi Rafał Bednarek wiceprezes BIK. – Dzięki temu upraszczają proces przyznawania kredytów rezygnując z dodatkowych zabezpieczeń takich jak poręczenie. Skraca to jednocześnie czas potrzebny na przyznanie i wypłacenie kredytu. Bank stara w ten sposób uczynić swoją ofertę kredytową bardziej atrakcyjną dla klientów – dodaje wiceprezes BIK.Poręczyciele 2014 - 2016

Struktura poręczanych kredytów

Najwyższe kwoty są poręczane w przypadku kredytów mieszkaniowych – średnia kwota poręczanego kredytu hipotecznego wynosi 113,1 tys. zł. Obserwujemy jednak różnice w przypadku kredytów złotowych i walutowych. Dla kredytów złotowych wynosi ona 98,7 tys. zł, zaś dla kredytów walutowych 159,7 tys. zł. W strukturze poręczanych kredytów zobowiązania mieszkaniowe stanowią 13%.

Najczęściej poręczane są kredyty konsumpcyjne, rozumiane jako kredyty gotówkowe i ratalne – stanowią one 85% wszystkich poręczeń. W przypadku kredytów konsumpcyjnych średnia kwota poręczanego kredytu to 31,3 tys. zł.

Czytaj również:  Pożyczki dla firm z krótkim stażem

9, 2% poręczycieli zepsuło swoją historię kredytową

W systemie Biura Informacji Kredytowej znajdują się informacje wskazujące, że spośród 305 tys. kredytów, które są poręczane, 11,9% to kredyty mające opóźnienia w spłacie pow. 90 dni. Te opóźnione kredyty poręcza 34,1 tys. osób, co stanowi 9,2% wszystkich poręczycieli.

– Należy pamiętać, że poręczyciel odpowiada solidarnie za poręczny kredyt. Oznacza to, że w przypadku gdy właściwy kredytobiorca zaprzestał spłaty kredytu, obowiązek ten spada bezpośrednio na poręczyciela – mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk kredytowy BIK. – Skutecznym narzędziem weryfikacji terminowości spłaty poręczonego przez nas kredytu, jest skorzystanie z Raportu BIK, dostępnego na bik.pl, który pozwala nie tylko kontrolować własną bieżącą historię kredytową, ale również sprawdzać, czy kredyt, który poręczyliśmy jest spłacany terminowo. W przypadku opóźnień w spłacie należy mieć świadomość, że sytuacja ta wpływa negatywnie na historię kredytową poręczyciela, obniżając tym samym jego finansową wiarygodność – dodaje prof. Rogowski.

Poręczyciele mają także własne zobowiązania