Badanie VMware: decentralizacja IT w co drugiej polskiej firmie

  • Już w co drugiej firmie w Polsce decyzje z obszaru technologii podejmowane są poza działem IT
  • Poszczególne działy biznesowe przejmują kontrolę nad IT, aby zwiększyć swoją szybkość działania
  • W efekcie obniża się poziom cyberbezpieczeństwa firm i rosną koszty

0

Firma VMware, światowy lider w dziedzinie infrastruktury chmury obliczeniowej i mobilności w biznesie, opublikowała dzisiaj wyniki badania, zgodnie z którymi połowa szefów firm w Polsce dostrzega, że zarządzanie technologiami odbywa się poza działem IT. Poszczególne piony biznesowe przejmują odpowiedzialność za IT, by zwiększać swoją szybkość działania.

Globalne badanie, które objęło 2 000 managerów i dyrektorów IT oraz 2 000 szefów pionów biznesowych – w tym 100 reprezentujących duże firmy z Polski – wykazało, że decentralizacja IT przynosi wymierne korzyści biznesowe. Główne z nich to możliwość szybszego wprowadzania na rynek nowych produktów i usług (deklarowana przez 48% ankietowanych z Polski), mniej ograniczeń we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań (51%) oraz lepsza zdolność do reagowania na zmieniające się warunki rynkowe (33%).

Decentralizacja IT niesie ze sobą pozytywne skutki także w obszarze HR. Gdy odpowiedzialność za kwestie technologiczne przechodzi do poszczególnych pionów biznesowych, przedstawiciele kadry zarządzającej obserwują wzrost satysfakcji pracowników (w 52% przypadków pośród ankietowanych z Polski) oraz lepsze możliwości przyciągania nowych talentów (49%).

Wspomniane zmiany nie przebiegają jednak bezproblemowo. Przedstawiciele polskich firm twierdzą, że ich rezultatem jest powielanie wydatków na usługi IT (deklarowane przez 55% respondentów), a także problemy ze wskazaniem, kto odpowiada za IT (53%) oraz nabywanie rozwiązań, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa (55%).

Co więcej, decentralizacja IT odbywa się wbrew woli osób odpowiadających za technologie, z których większość (62% spośród polskich ankietowanych) pragnie centralnego zarządzania tym obszarem. W szczególności dotyczy to kluczowych obszarów, takich jak: bezpieczeństwo sieciowe i zachowanie zgodności z regulacjami (52%), testowanie i rozwój aplikacji (44%) oraz usługi oparte na chmurze publicznej (38%), które zdaniem decydentów IT powinny pozostać pod ich kontrolą.

„Niepewna sytuacja ekonomiczna i rosnąca konkurencja na rynku wymuszają zmiany w funkcjonowaniu biznesu, a wiele firm staje dziś wobec alternatywy – ‘transformacja albo śmierć’” – stwierdza Bartłomiej Ślawski, Country Manager VMware w Polsce. – „Zarządzanie transformacją cyfrową jest jednak wielkim wyzwaniem organizacyjnym dla firm. Pojawienie się chmury obliczeniowej doprowadziło do demokratyzacji IT, ułatwiając dostęp do nowych technologii i dostarczając atrakcyjne modele kosztowe. Nic dziwnego, że wszelkie działy biznesowe z chęcią korzystają z tych możliwości. Jednocześnie zbyt często mamy do czynienia z brakiem kontroli nad tym zjawiskiem i nieodpowiednim zarządzaniem zasobami IT, co sprawia, że Polskie przedsiębiorstwa mają problemy z rosnącymi kosztami, wyższą podatnością na cyberzagrożenia oraz sprecyzowaniem, kto za co odpowiada w trakcie przemian”.

Czytaj również:  Powstanie nowa unijna strategia dla obszaru Karpat. Przełoży się na skokowy rozwój tego regionu