W obecnym tempie zniwelowanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn zajęłoby… 93 lata

kobieta

Polska – różnica w płacach mniejsza niż w wielu innych wysoko rozwiniętych krajach (średnio 9%, wobec 13% w Niemczech, 14% w Czechach, UK i Szwajcarii czy 15% w Finlandii), ale 295 minut poświęcanych średnio przez polskie kobiety na prace domowe jest jednym z wyższych wyników, co zmniejsza ich aktywność zawodową.

  • Pomimo postępów w edukacji i reprezentacji politycznej kobiet w ciągu ostatnich 30 lat, walka o równość płci trwa nadal. Różnica między płciami pozostaje w dużej mierze niezmieniona, na co wpływ mają nierówności systemowe, które utrudniają rozwój zawodowy kobiet
  • Przy obecnym tempie postępu potrzebowalibyśmy jeszcze 46 lat, aby kobiety osiągnęły wskaźnik aktywności zawodowej mężczyzn, prawie dwa razy więcej (93 lata), aby zniwelować różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz 33 lata, aby zniwelować różnice w reprezentacji politycznej kobiet i mężczyzn w krajach OECD
  • W tym kontekście malejące finansowanie inicjatyw na rzecz równości płci jest powodem do niepokoju. Większe wsparcie publiczne jest potrzebą chwili, aby zlikwidować bariery, z którymi borykają się kobiety
  • Polska – niski współczynnik aktywności zawodowej kobiet 51% (a średnia OECD to 53%, a w Niemczech, Wlk. Brytanii czy w Norwegii odpowiednio 56%, 59%, 64%) powiązany z ich dużym na tle innych, zwłaszcza rozwiniętych krajów zaangażowaniem w obowiązki domowe średnio 295 minut dziennie (wobec np. odpowiednio 242, 249 i 227 minut we wspomnianych Niemczech, Wlk. Brytanii i Norwegii)

Kobiety w krajach OECD odnotowały uderzającą poprawę w zakresie zdrowia, edukacji i udziału w życiu politycznym – wynika z analiz Allianz Trade. W tym tygodniu Francja stała się pierwszym krajem na świecie, który zapisał prawo do aborcji w swojej konstytucji. Jednak odrodzenie skrajnie prawicowych partii wywarło presję na prawa reprodukcyjne w innych krajach rozwiniętych, sugerując że jesteśmy na rozdrożu na drodze do globalnej równości płci. W tym kontekście oceniamy wzmocnienie pozycji ekonomicznej kobiet w krajach OECD, analizując pięć wymiarów: życie i zdrowie, edukację, pracę, udział w podejmowaniu decyzji i emeryturę. Okazuje się, że w dziedzinie edukacji poczyniono ogromne postępy. Przykładowo, 44,7% kobiet w wieku od 25 do 64 lat ukończyło studia wyższe, w porównaniu do zaledwie 36,7% mężczyzn. To z kolei pomogło w poprawie niektórych ważnych wskaźników rozwoju, takich jak wskaźnik urodzeń nastolatek na tysiąc kobiet (w wieku od 15 do 19 lat), który znacznie spadł z prawie 30 w 1993 roku do 13,4 w 2023 roku. Lepsze wykształcenie kobiet przełożyło się również na ich większą reprezentację polityczną. Na początku lat 90. kobiety zajmowały mniej niż 16% miejsc w parlamentach krajowych. Trzydzieści lat później liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie do 32,5%, co stanowi nieistotną poprawę, choć nadal pozostaje poniżej 50%.

Jednak wyniki w zakresie (równouprawnienia pod względem) pracy i finansów pozostają w tyle, ponieważ kobiety spędzają więcej czasu na nieodpłatnej pracy. Współczynnik aktywności zawodowej kobiet nie podąża za szybką trajektorią dynamiki edukacji, wzrastając o około 5 punktów procentowych ze średnio 48% w 1993 r. do 53% w 2023 r. (w Polsce 51%). Niezwykle istotnym (a niedocenianym) elementem negatywnie wpływającym na udział kobiet w rynku pracy jest praca nieodpłatna, ponieważ kobiety nadal w przeważającej mierze przejmują obowiązki związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Wykres 1 przedstawia zależność między współczynnikiem aktywności zawodowej kobiet a czasem pracy nieodpłatnej (domowej) poświęcanym przez kobiety w minutach dziennie. W krajach OECD kobiety poświęcają średnio 127 minut więcej na pracę nieodpłatną niż mężczyźni i około pół godziny więcej niż mężczyźni na pracę ogółem – płatną i nieodpłatną. W Chinach, jedynym innym kraju spoza OECD, któremu się przyjrzeliśmy, kobiety spędzają 143 minuty dziennie więcej na pracy nieodpłatnej niż mężczyźni i 94 minuty więcej na pracy ogółem w porównaniu do swoich rówieśników płci męskiej.

Wykres 1: Współczynnik aktywności zawodowej kobiet i czas poświęcany przez kobiety na pracę nieodpłatną w krajach OECD

Współczynnik aktywności zawodowej kobiet i czas poświęcany przez kobiety na pracę nieodpłatną

Źródła: OECD, Bank Światowy, Allianz Research

Z analiz Allianz Trade wynika, że różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn również nie zmieniła się znacząco w ciągu ostatnich trzech dekad, spadając z 18,9% do 12,1%. Wykres 2 przedstawia różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej, który jest wykorzystywany jako miara rozwoju gospodarczego. Znaczną część różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn tłumaczy się branżą zatrudnienia, rodzajem umów, zatrudnieniem w niepełnym wymiarze godzin i przerwami w karierze. Są to jednak objawy tego samego zaburzenia: kobiety nadal borykają się z systemowymi nierównościami, które tworzą bariery dla ich rozwoju zawodowego. Na przykład w dziedzinach STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka) kobiety były zmuszane do rezygnacji z kariery akademickiej z powodu nękania[1] . Odejście kobiet z takich dziedzin ogranicza ich możliwości zarobkowe i uniemożliwia stworzenie nowego pokolenia mentorek, które mogłyby wprowadzić jeszcze więcej kobiet do tej dziedziny. Badania[2] konsekwentnie pokazują, że mentorki odgrywają kluczową rolę w niwelowaniu nierównowagi płci w różnych zawodach,[3] zapewniając wsparcie psychospołeczne i wsparcie rozwoju kariery, sponsoring i coaching.

Wykres 2: Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz PKB na mieszkańca w PPP (parytet siły nabywczej) w krajach OECD

Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz PKB na mieszkańca w PPP

Źródła: OECD, MFW, Allianz Research

Przy obecnym tempie postępu (w niwelowaniu różnic pomiędzy płciami) potrzebowalibyśmy jeszcze 46 lat, aby kobiety osiągnęły wskaźnik aktywności zawodowej mężczyzn, prawie dwa razy więcej (93 lata), aby zniwelować różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz 33 lata, aby zniwelować różnice w reprezentacji politycznej kobiet i mężczyzn w krajach OECD. Szwecja, Dania i Norwegia znajdują się na szczycie naszego rankingu ze względu na ogromne postępy poczynione w celu wyrównania szans kobiet i mężczyzn, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia i edukacji, a także środowiska pracy, reprezentacji politycznej i wyników emerytalnych kobiet. Kraje takie jak Meksyk, Chiny i Turcja mają przed sobą długą drogę do osiągnięcia równości płci.

W tym kontekście większe wsparcie publiczne jest potrzebą chwili, aby zlikwidować bariery, które utrudniają kobietom osiągnięcie pełnego potencjału – uważa Allianz Trade. Znaczna część postępów zaobserwowanych w ciągu ostatnich trzech dekad była wynikiem finansowania ukierunkowanego na cele zrównoważonego rozwoju. Jednak oficjalna pomoc rozwojowa (ODA) krajów OECD związana z zarządzaniem i mająca na celu równouprawnienie płci spada. Oficjalna pomoc rozwojowa na wsparcie organizacji i ruchów na rzecz praw kobiet oraz instytucji rządowych spadła średnio do 684 mln euro rocznie w latach 2021-2022, z 824 mln euro w latach 2019-2020. Bez dodatkowego wsparcia zniwelowanie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn będzie odległym marzeniem, zwłaszcza w przypadku krajów z dołu naszego rankingu.

Na następnych stronach dostępne są dane szczegółowe, będące podstawą niniejszej analizy.

Tabela 3: Ranking umacniania się pozycji ekonomicznej kobiet

Ranking umacniania się pozycji ekonomicznej kobiet

Dane do wykresów nr 1 i nr 2

Współczynnik aktywności zawodowej kobiet i czas poświęcany przez kobiety na pracę nieodpłatną w krajach OECD

Współczynnik aktywności zawodowej kobiet i czas poświęcany przez kobiety na pracę nieodpłatną w krajach OECD

Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz PKB na mieszkańca w PPP (parytet siły nabywczej) w krajach OECD

Kraj ISO PKB na mieszkańca, parytet siły nabywczej Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, w %
Australia AUS                     62 026                                       10
Austria AUT                     66 889                                       12
Belgia BEL                     63 268                                         1
Kanada CAN                     58 316                                       17
Chile CHL                     29 221                                       11
Chiny CHN                     21 404                                       13
Kolumbia COL                     18 720                                         2
Kostaryka CRI                     25 000                                         1
Czechy CZE                     47 955                                       14
Dania DNK                     71 332                                         6
Egipt EGY                     16 174                                       28
Finlandia FIN                     58 445                                       15
Francja FRA                     56 305                                       12
Niemcy DEU                     64 086                                       13
Grecja GRC                     37 526                                         7
Węgry HUN                     42 121                                       13
Islandia ISL                     67 176                                       10
Irlandia IRL                   132 359                                         7
Izrael ISR                     51 990                                       25
Włochy ITA                     51 827                                         6
Japonia JPN                     49 090                                       21
Korea Południowa KOR                     53 845                                       31
Łotwa LVA                     39 167                                       25
Litwa LTU                     47 107                                       10
Luksemburg LUX                   141 333                                         3
Meksyk MEX                     23 548                                       17
Holandia NLD                     70 728                                       15
Nowa Zelandia NZL                     51 962                                         9
Norwegia NOR                     78 014                                         4
Polska POL                     43 624                                         9
Portugalia PRT                     42 692                                       12
Słowacja SVK                     40 211                                       14
Hiszpania ESP                     47 711                                         7
Szwecja SWE                     66 091                                         7
Szwajcaria CHE                     86 262                                       14
Turcja TUR                     39 314                                       10
Wielka Brytania GBR                     54 824                                       14
Stany Zjednoczone USA                     76 343                                       17

 

[1] Reidy D., Salazar L., Baumler E., Wood L., Daigle L. Sexual Violence against Women in STEM: A Test of Backlash Theory Among Undergraduate Women. J Interpers Violence. 2023 Jul; 38 (13-14): 8357-8376. doi: 10.1177/08862605231155124. Epub 2023 Feb 20. PMID: 36803036.

[2] Crawford K., Windsor L. Women and Minorities Encouraged to Apply (Not Stay). 2021. SSRN.

[3] Eurofound. Europejskie badania warunków pracy. 2021.