Raport UBS dot. dywersyfikacji portfela biznesowego przedsiębiorców

UBS Bank

Przedsiębiorcy maja w zwyczaju trzymanie dużej części majątku wewnątrz firmy. Tak scentralizowane rozwiązanie przynosi znaczne zwroty, ale posiada również wady.

Raport wyjaśnia, jak dywersyfikacja może pomóc w redukcji wahań wpływów, w ułatwieniu pokonywania niepowodzeń oraz utrzymaniu zobowiązań wobec rodziny i organizacji charytatywnych.

Przedstawiono również bariery, które przedsiębiorcy i kierownictwo mogą spotkać w praktyce.

Dlaczego warto dywersyfikować?

Dywersyfikacja pomaga w zmniejszaniu ryzyka  bezbronności w przypadku kryzysu i zapewnia alternatywne szanse powrotu. Zdywersyfikowane portfolio finansowe stanowi dodatkowe źródło przychodów.

Zdywersyfikowane portfolio jest mniej podatne na straty w przypadku spadków w pojedynczym sektorze, kraju lub regionie, a także może być wykorzystane do zapobiegania potencjalnych zagrożeń dla kluczowych działań.

Eksperci UBS wierzą, że przedsiębiorcy powinni rozważyć odpowiedź na poniżesz pytania:

 1. Czy jesteś w stanie utrzymać swój styl życia, gdy twój biznes zawiedzie?

Katastrofy przemysłowe, upadek ważnego dostawcy lub klienta mogą prowadzić do poważnych strat, co z kolei może skutkować konicznością podwójnej pracy na ten sam wynik.

Zachowanie funduszu płynnych aktywów w okresie wydatków pozwala właścicielom spotkać ich krótkookresowe potrzeby życiowe bez konieczności podejmowania nagłych decyzji, które mogłyby różnić się od ich długoterminowych wartości biznesowych.

 1. Czy nie przegapiasz okazji?
 • Przeinwestowanie w jedną firmę – ekspozycja na wiele firm umożliwia więcej szans na generowanie wpływów lub wzrost kapitału.
 • Zbytnia ufność wobec jednego rynku (zwłaszcza ojczystego) – poszerz swoje inwestycje aby pozyskać wyższe potencjalne wskaźniki wzrostu na innych rynkach. Możesz również korzystać z nowych źródeł popytu.
 • Nadmierna ekspozycja na pojedynczą walutę

Hedging może pomóc w obniżeniu wahania zysków oraz w redukowaniu zapotrzebowania na kapitał obrotowy, zwiększając elastyczność na inwestycje.

 • Przeinwestowanie w jeden rodzaj aktywów

Chcąc pozyskać inne źródła zwrotu przedsiębiorcy mogą rozważać stały dochód lub aktywa alternatywa, m.in. prywatny kapitał, nieruchomości lub fundusze hedgingowe.

Jak właściciele mogą sfinansować dywersyfikację?

Finansowanie zależy od kilku czynników: dojrzałości firmy, sytuacji podatkowej i powodów, dla których chcesz podjąć się dywersyfikacji.

 1. Alternatywa dla sprzedaży części firmy

Przedsiębiorcy mogą nie być chętni do sprzedaży części lub całości ich biznesu, ponieważ redukuje to ich kontrolę nad biznesem, co nie jest atrakcyjne gdy jest on jeszcze młody i szybko rozwijający. Sprzedaż generuje również ogromne koszty podatkowe.

Fundusze wymienne umożliwiają inwestorom zamianę dużych holdingów na portfel jednostek bez generowania natychmiastowych zysków kapitałowych. Takie fundusze zwykle gospodarują firmami w szerokim zakresie sektorowym i kontrolują wejścia nowych inwestycji jeśli ich holdingi stają się nierówne.

 1. Wykorzystanie płac i dywidendów

Jeśli biznes generuje pieniądze, warto wykorzystać je na dywersyfikację. Zakup dywidendów i inwestycji na rynku może generować lepsze rezultaty.

 1. Pożyczanie

Przedsiębiorcy mogą finansować dywersyfikację pożyczając pod nieruchomość lub aktywa stałe, a nawet papiery wartościowe.

Jak powinno wyglądać zdywersyfikowany portfel dla właścicieli i organów wykonawczych?

Pięć kluczowych czynników:

 1. Dywersyfikuj swój biznes

Przedsiębiorcy mogą kupić inne przedsięwzięcie, co w idealnym przypadku może przynieść kolejny sukces. Jest to atrakcyjne i tworzy nowe możliwości.

 1. Zachowaj wystarczającą płynność, lecz nie za dużą

Przedsiębiorcy często chcą utrzymać większą płynność niż potrzebują, tłumacząc to brakiem wahań wartości gotówki w przeciwieństwie do akcji. Eksperci UBS zalecają trzymanie płynnych środków o wartości 3-5-letnich wydatków, ponieważ powyżej tej kwoty przedsiębiorcy ryzykują iż ich portfel nie przyczyni się do osiągania zakładanych celów finansowych.

 1. Nie poddawaj się na giełdzie

Dla przedsiębiorców trudnym jest przeniesienie pieniędzy z własnej organizacji na publiczną giełdę w firmy, których nie kontrolują i których wartość zmienia się na rynku. Posiadanie własnego biznesu nie powinno skutkować omijaniem inwestycji na giełdzie, która oferuje potencjalnie duże zwroty. Właściciele i organy wykonawcze często korzystają na budowaniu dobrze zdywersyfikowanego portfela bez całkowitych zmian.

 1. Dostosowuj biznes, gdzie potrzeba

Dostosowanie obejmuje szacowanie, gdzie firma najczęściej podejmuje transakcje i wybranie inwestycji mniej skorelowanych z tymi miejscami lub sektorami, którego zwroty relatywnie mniej korelują z firmami działającymi w twojej branży.

 1. Jeśli nie możesz ich pokonać, inwestuj w nich

Przedsiębiorcy mogą rozważyć prywatne inwestycje w konkurencyjnie uciążliwe firmy. Nowym rozwiązaniem są platformy współinwestycji nie tylko dla regulowania ryzyka ale również wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko.